نمونه سوالات ریاضی ، علوم و جمله سازی دوم ابتدایی – ۲۰

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، علوم و جمله سازی دوم ابتدایی – ۲۰ این بار دو سری نمونه سوالات ریاضی ، علوم و جمله سازی کلاس دوم ابتدایی در پنج صفحه شامل ۴۷ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۳ سوال ریاضی ، ۶ سوال علوم و ۷ سوال […]


نمونه سوالات ریاضی و علوم دوم ابتدایی – ۱۹

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی و علوم دوم ابتدایی – ۱۹ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی و علوم کلاس دوم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۴ سوال ریاضی ، و سری […]


نمونه سوالات علوم ، فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۸

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم ، فارسی و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۸ این بار سه سری سوالات علوم ، فارسی و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۴۸ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۴ سوال علوم ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۲ سوال فارسی […]


آموزش و پرورش در کشور ترکیه – قسمت دوم

آموزش و پرورش در ترکیه  

آموزش و پرورش در کشور ترکیه – قسمت دوم این بار سیستم « آموزش و پرورش در کشور ترکیه – قسمت دوم » را به شما معرفی می کنم . اگر مایل به داشتن اطلاعات مختصری در مورد سیستم آموزش و پرورش کشور ترکیه هستید به شما توصیه می کنم با مطالعه قسمت اول این […]


آموزش و پرورش در کشور ترکیه – قسمت اول

آموزش و پرورش در ترکیه  

آموزش و پرورش در کشور ترکیه – قسمت اول این بار سیستم آموزش و پرورش در کشور ترکیه – قسمت اول را به شما معرفی می کنم . در قسمت دوم این مطلب که خیلی زود خدمتتان تقدیم خواهم کرد با انواع دبیرستان ها و موسسات آموزشی کشور ترکیه آشنا خواهید شد . همانطور که […]


نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱۷

سری اول صفحه 1  

این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۵ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۹ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۲۱ سوال ریاضی ، و سری سوم در دو صفحه شامل ۱۵ سوال ریاضی می باشد . […]


نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و املاء دوم ابتدایی – ۱۶

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و املاء دوم ابتدایی – ۱۶ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی ، فارسی و املاء کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۳ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۷ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۴ سوال […]


نمونه سوالات تمرین ساعت و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۵

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات تمرین ساعت و ریاضی دوم ابتدایی – ۱۵ این بار سه سری نمونه سوالات تمرین ساعت و ریاضی کلاس دوم ابتدایی در هشت صفحه شامل ۵۶ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در دو صفحه شامل ۱۶ سوال تمرین ساعت ، سری دوم در دو صفحه شامل ۲۰ سوال ریاضی […]


« جوزف مریک » یا مرد فیل نما – قسمت دوم

جوزف مریک  

« جوزف مریک » یا مرد فیل نما – قسمت دوم در میان تمام کسانی که سالها تحت عنوان « هیولا » نامیده شدند ، « جوزف مریک » یا مرد فیل نما یقیناً معروف ترین آنان است . از آن گذشته ، فیلمی که « دیوید لینچ » فیلم ساز معروف تحت عنوان « […]


« جوزف مریک » یا مرد فیل نما – قسمت اول

جوزف مریک  

« جوزف مریک » یا مرد فیل نما در میان تمام کسانی که سالها تحت عنوان « هیولا » نامیده شدند ، « جوزف مریک » یا مرد فیل نما یقیناً معروف ترین آنان است . از آن گذشته ، فیلمی که « دیوید لینچ » ( David Lynch ) فیلم ساز معروف تحت عنوان […]


نمونه سوالات علوم و فارسی دوم ابتدایی – ۱۴

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات علوم و فارسی دوم ابتدایی – ۱۴ این بار دو سری تمونه سوالات علوم و فارسی کلاس دوم ابتدایی در شش صفحه شامل ۵۰ سوال را خدمتتان تقدین می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۳۳ سوال علوم ، و سری دوم در سه صفحه شامل ۱۷ سوال فارسی می باشد […]


نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱۳

سری اول صفحه 1  

نمونه سوالات ریاضی دوم ابتدایی – ۱۳ این بار سه سری نمونه سوالات ریاضی کلاس دوم ابتدایی در هفت صفحه شامل ۴۹ سوال را خدمتتان تقدیم می کنم . سری اول در سه صفحه شامل ۲۱ سوال ریاضی ، سری دوم در دو صفحه شامل ۱۶ سوال ریاضی ، و سری سوم در دو صفحه […]