کاردستی لانه و پرنده منگوله ای

پرنده-و-لانه-(16) برای ترویج حمایت از محیط زیست و مخصوصا پرندگان با یک کاردستی مفهومی زیبا با عنوان کاردستی لانه و پرنده منگوله ای در این پست از سایت نازک در خدمت شما هستیم .

مواد و وسایل مورد نیاز برای ساخت لانه پرنده :

پاکت خالی شیر

دکمه

چسب حرارتی

سیم روکش دار

رنگ و قلم مو

چوب

منگوله پنبه ای

چشم عروسکی

سیخ چوبی

پرنده-و-لانه

روش کار :

پاکت شیر را به رنگ دلخواه رنگ آمیزی کنید .

پرنده-و-لانه-(1)

دکمه ها را با نظم روی سقف لانه در کنار هم بچسبانید .

پرنده-و-لانه-(2)

ابتدا ردیف زیرین سپس دبقیه دکمه را مثل حالت شیروانی برخی خانه ها روی هم بچسبانید . استفاده از دکمه های رنگی به زیبایی کار شما می افزاید .

پرنده-و-لانه-(3)

یک طرف از سقف لانه که با دکمه های رنگی پوشش داده شده است را مشاهده می کنید .

پرنده-و-لانه-(4)

با هر دو طرف سقف این کار را انجام دهید .

پرنده-و-لانه-(5)

سیخ چوبی را دو سانتی متر بالاتر از کف لانه در پاکت شیر فرو کنید .

پرنده-و-لانه-(6)

بالای سیخ را به صورت یک گردی برش بزنید . فقط از یک طرف کار این گردی وجود داشته باشد .

پرنده-و-لانه-(7)

حالا دکمه ای را به منگوله بچسبانید .

پرنده-و-لانه-(8)

چشم های عرو******** را در محلی که در تصویر زیر مشخص شده است بچسبانید .

پرنده-و-لانه-(9)

حالا از سیم روکش دار دو تکه سیم بچینید و مانند شکل زیر تا بزنید .

پرنده-و-لانه-(11)

این سیم ها به اصطلاح بال پرنده هستند .

پرنده-و-لانه-(12)

دوباره یک تکه سیم را به شکل زیر در بیاورید .

پرنده-و-لانه-(13)

و باز هم به شکل زیر از سیم برش زده و حالت دهید .

پرنده-و-لانه-(14)

حالا تاج پرنده و پاها را د رمحل مناسب بچسبانید .

پرنده-و-لانه-(15)

پرنده را به سوراخ پاکت شیر چسب بزنید .

پرنده-و-لانه-(16)

به این ترتیب یک کاردستی زیبا با موضوع محیط زیست بسازید . امیدوارم که در نظرتان زیبا جلوه کند و با فرزندتان بسازید . از طریق این کاردستی می توان مفاهیمی مانند چگونگی نگهداری از پرندگان ، روش زندگی کردن آن ها و همچنین مورد اذیت و آزار قرار ندادن پرندگان را به کودکان آموخت .


یک پاسخ به “کاردستی لانه و پرنده منگوله ای”

پاسخ دهید