معرفی سه بازی خودمانی برای کودکان

طناب-کشی ورزش های محلی کشورمان ایران از سال های گذشته و از پدربزرگ ها و مادربزرگ هایمان به ما رسیده است . کارشناسان بعضی از این بازی ها را با تغییرات کوچکی برای همه قابل استفاده کرده اند . این بازی های زیبا روح و جسم ما را پرورش می دهند . شناخت آن ها ما را با زندگی مردم مناطق مختلف ایران آشنا می کند . در ادامه معرفی سه بازی خودمانی برای کودکان را دنبال کنید .

طناب کشی :

این بازی شش تا هشت بازیکن دارد و با یک طناب به طول ده متر و در فضای باز انجام می گیرد . در این بازی بچه های هم سن و سال به دو گروه مساوی تقسیم می شوند . آن ها به صورت دو صف روبه روی هم قرار می گیرند . خط وسط آن ها به وسیله ی گچ مشخص می شود . در این بازی گروهی برنده می شود که بتواند نفر اول گروه مقایل را از خط وسط عبور دهد .

وسطی :

بازیکنان به دو گروه مساوی تقسیم می شوند . به قید قرعه یکی از گروه ها به وسط می رود . گروه دیگر در دو قسمت در وسط قرار می گیرد . گروه کناری با نشانه گرفتن و توپ زدن به افراد وسطی باعث سوختن و اخراج آن ها می شود . تلاش افراد گروه داخلی هم این است که با حرکات سریع از برخورد توپ در امان بمانند . اگر هم یار سوخته داشته باشند با گرفتن توپ که یک امتیاز دارد او را به زمین برمیگردانند .

هفت سنگ :

هفت سنگ هم نام یک بازی سنتی ایرانی است . امکانات این بازی هفت قطعه سنگ صاف و تخت و یک توپ است . بازیکنان به دو گروه تقسیم می شوند . وقتی سنگ ها روی هم چیده شدند یکی از گروه ها به عنوان پرتاب کننده بازی را شروع می کند . شروع بازی به این ترتیب است که باید از فاصله ی نسبتا دور توپ را به طرف سنگ ها بیاندازید . گروهی که توپ را پرتاب می کند باید سعی کند که کمترین تعداد سنگ را بیندازد . در این صورت راحت تر می تواند بازی را تمام کند . وظیفه ی گروه دوم هم این است که نگذارد گروه پرتاب کننده سنگ ها را روی هم قرار دهد و با توپ افراد آن ها را بزند . هر کدام از بازیکنان تیم مهاجم که توپ به ان ها برخورد از بازی کنار می رود . به این ترتیب اگر هیچکدام از آن ها باقی نماند بازی به نفع تیم م********ع تمام می شود . اگر هم سنگ ها روی هم چیده شود بازی به نفع تیم مهاجم تمام شده است .

طناب-کشی


پاسخ دهید