سرگذشت پرحادثه تقویم

سرگذشت-تقویم

بعضی های می گویند اولین تقویم ها روی درخت های بیچاره نوشته می شده اند . آدم های اولیه غروب آفتاب با یک جسم تیز خط کلفتی روی تنه ی درخت می کشیدند . یعنی یک روز گذشت . خوش به حال درخت های امروزی !

انسان های نخستین تقویم های دیگری هم داشتند . مثلا هر روز که می گذشت یک تکه سنگ را روی تپه می گذاشتند . بعد از چند وقت آن ها را می شمردند .

امروزه تقویم را در یک دفتر چاپ می کنند یا آن را در ساعت مچی ، تلفن یا رایانه ی شخصی می گذارند . یکی از اشکالات تقویم های درختی این بود که نمی شد به صورت جیبی از آن ها استفاده کرد .

سال ها طول کشید تا انسان اولیه به نظم شب و روز پی ببرد و خیلی بیشتر طول کشید تا هفته و ماه و سال را شناخت . چون آن ها مثل ما تقویم حاضر و آماده نداشتند . تقویم وسیله ای است که در آن با اطلاعاتی که از وضعیت ماه و خورشید و ستارگان به دست می آورند زمان را در یک سال تنظیم می کنند . در زبان فارسی به تقویم ” گاه شمار ” می گویند .

بابلی ها اولین کسانی بودند که توانستند سال ها را تشخیص دهند . بعد هم مصری ها تقویم دقیق تری به وجود آوردند . زندگی مردم مصر به روز نیل وابسته بود . چون با آب آن کشاورزی می کردند . رود نیل گاهی آبش آن قدر بالا می آمد که دیگر نمیشد کشاورزی کرد . باید صبر می کردند تا روز نیل کم آب شود . کاهنان مصری خوب که دقت کردند فهمیدند پیش از این که نیل طغیان کند پرنورترین ستاره هم در آسمان دیده می شود . بعد دیگر دیده نمی شود تا دوباره آب نیل بالا بیاید . فاصله ی بین دو بار دیده شدن این ستاره را یک سال نامیدند . این سال را به سیصد و شصت و پنج روز تقسیم کردند . در حدود شش هزار سال پیش این اتفاق افتاد . زمان بالا آمدن نیل اول پاییز بود .

تقویم های اولیه اشکالات زیادی داشت و تنظیم درست و حسابی نداشت . برای همین پس از گذشت هزار و پانصد سال که از تنظیم سالانه ی تقویم در مصر گذشت یک روز مردم مصر تقویم هایشان را نگاه کردند دیدند که تابستان است در حالی که هوا سرد بود و سوز برف می آمد . آن ها چند سالی حیران ماندند .

هزار سال پیش هم یک روز ایرانی ها سردرگم شدند . تقویم می گفت که اول نوروز است . اما در واقع وسط شهریور ماه بود . خیام دانشمند و شاعر بزرگ ایرانی و چند ستاره شناس دیگر این اشکال را برطرف کردند .

یکی از کارهایی که برای تنطیم دقیق تقویم ها انجام شد این بود که چهار سال یک روز به آخر سال اضافه می کنند . به این جور سال ها کبیسه می گویند .

ببشتر تقویم ها دو گونه تنظیم می شوند . یا بر اساس گردش زمین به دور خورشید یا گردش ماه به دور زمین . به شیوه ی اولی شمسی می گویند و به دومی قمری .

هر تقویمی در جان از یک روز خاص شروع می شود . مسیحیان روز تولد حضرت عیسی (ع) و مسلمانان روز هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه را شروع تقویم می دانند . برای همین به تقویم مسیحیان میلادی می گویند و به تقویم مسلمانان هجری . تقویم هجری شمسی می گوید که ۱۳۶۲ سال از هجرت پیامبر می گذرد .

سرگذشت-تقویم


پاسخ دهید