آموزش بافت آویز دسته کلید لاک پشت

آموزش بافت آویز دسته کلید لاک پشت

در این مقاله سعی میکنیم به صورت تصویری شمارا با بافتنی آویز دسته کلید آشنا کنیم، در ادامه مطلب توضیحات کامل تصویری و موارد نیاز برای ساخت این آویز دسته کلید لاک پشت زیبا تهیه شده است، امیدواریم از این آموزش لذت ببرید.

www.nazak.ir

آموزش تصویری مرحله به مرحله بافتنی آویز دسته کلید لاک پشت به توضیحات کامل

www.nazak.ir

مواد لازم :

کاموایی که من استفاده  کردم از نوع اکریل تاب هست و البته یک نوع دیگه که اسمش یادم نیست اما ضخامتش مثل اکریل تاب هست

www.nazak.ir

www.nazak.ir

www.nazak.ir

پنبه مصنوعی

میل قلاب بافی نه دهم میلیمتر هست۰٫۹mm

حلقه اویز دسته کلید و زنجیر

روش بافت :

ابتدا سه زنجیره کشیده ببافید،

www.nazak.ir

زنجیره  اول و سوم را به هم با بافت کور وصل کنید درون این حلقه، چهارده تا پایه کوتاه ببافید.

www.nazak.ir

حال شما در ذهن خود این دایره را به چهار قسمت تقسیم کنید، در شروع هر قسمت درون یک دانه دو تا پایه کوتاه بزنید و در دانه های دیگر فقط یک پایه کوتاه بزنید. طوریکه در رج دو م می شود هجده پایه کوتاه، رج سوم را همین طور ببافید می شود بیست و دو پایه کوتاه، رج چهارم می شود بیست و شش پایه کوتاه، رج پنجم می شود سی پایه کوتاه…

www.nazak.ir

حالا بر عکس کار کنید،

در رج ششم در هر ربع دایره یک بار کم کنید یعنی درون یکی از دانه ها ی رج قبل را نبافید و در دانه بعدی ان پایه کوتاه ببافید. پس می شود بیست و شش دانه،  رج  هفتم می شود بیست و دو دانه، رج هشتم می شود هجده دانه، رج نهم می شود چهارده دانه…

www.nazak.ir

درو ن حجم بدست امده را با پنبه پر کنید کاملا پر کنید تا سفت باشد می توانید از یک خودکار برای فرو کردن پنبه به درو ن بافت استفاده کنید.

www.nazak.ir

رج دهم می شود ده دانه، رج یازدهم تکرار کنید ده دانه، رج دوازدهم تکرار کنید ده دانه، رج ده و یازده و دوازده می شود گردن لاک پشت.

www.nazak.ir

رج سیزدهم می شود چهار ده پایه کوتاه، رج چهاردهم می شود هجده پایه کوتاه، رج پانزدهم می شود بیست و دو پایه کوتاه، رج شانزدهم می شود بیست و شش پایه کوتاه، رج هفدهم می شود سی پایه کوتاه، درون گردن را از پنبه پر کنید.

رج هجدهم می شود بیست و شش پایه کوتاه، رج نوزدهم می شود بیست و دو پایه کوتاه، رج بیستم می شود هجده پایه کوتاه، رج بیست و یک کی شود چهارده پایه کوتاه، درون بدن را با پنبه پر کنید.

www.nazak.ir

رج بیست و دو می شود ده پایه کوتاه، نخ را به اندازه سی سانت ببرید و سپس انرا از درون حلقه اخری که مانده رد کنید تا کور شود.

نخ را از سوزن کوبلن دوزی رد کنید.

www.nazak.ir

و پایین بافت را خیلی تمیز بخیه بزنید و باقی مانده نخ را در بین بافت مخفی کنید و اضافی را قیچی نمائید.

s4ik_aroosak-181

روش بافت لاک

سه زنجیره کشیده سر بیاندازید و حلقه کنید و درون آن را با چهارده پایه کوتاه پر کنید.

www.nazak.ir

در رج دوم : هجده پایه کوتاه

رج سوم : بیست و دو پایه کوتاه

رج چهارم : بیست و شش پایه کوتاه

رج پنجم و رج ششم و رج هفتم و رج هشتم تمام این رجها هم بیست و شش پایه کوتاه.

www.nazak.ir

در هر کدام از دانه های ایجاد شده بین پایه کوتاهها سه پایه بلند بزنید حالت چین خورده پیدا کند.

www.nazak.ir

باندازه چهل سانت از کاموا را نگهداشته و بعد قیچی کنید، لاک را در جای مناسب با سوزن به بدن محکم کنید.

www.nazak.ir

و  با سوزن کوبلن دوزی و با نخی که باقیمانده دو رتا دور لاک را به بدن بخیه کنید فقط اندازه دو سانت اخر را ندوزید که از همین شکاف پنبه وارد لاک کنید.

www.nazak.ir

بعد از وارد کردن پنبه ادامه لاک را به بدن بدوزید و نخ را بین بافت مخفی کرده اضافی آن را قیچی نمائید.

www.nazak.ir

روش بافت پا

ابتدا سه زنجیره کوچک سر بیاندازید، سپس پنج پایه کوتاه در دانه اول که سر انداخته بودید ببافید.

www.nazak.ir

دو زنجیره از سه زنجیره ای که اول بافتیم می شود یک پایه کوتاه. پس الان شش پایه کوتاه داریم، روی این شش تا چهار رج دیگر ببافید یعنی چهار رج شش تایی بصورت رفت و برگشت ببافید.

www.nazak.ir

کاموا را به اندازه سی سانت نگهداشته و بعد قیچی کنید، از حلقه باقی مانده آن را رد کنید تا کور شود، بافت را لوله کرده لبه های انرا به هم بدوزید

و درون انرا پر از پنبه کنید، توجه : کاموای اضافی باقیمانده را قیچی نکنید.

www.nazak.ir

یک پای دیگر ببافید و با نخ باقیمانده از هر پا، آن پا را به بدن وصل کنید.

www.nazak.ir

بافت دست

سه زنجیره کوچک سر بیاندازید، میل را در زنجیره اول فرو کنید و در زنجیره اول چهار پایه کوتاه ببافید، کلا با دو زنجیره از سه زنجیره اول می شود پنج پایه کوتاه، در دو رج دیگر، روی این پنج پایه کوتاه، پنج پایه کوتاه دیگر ببافید.

www.nazak.ir

سپس بافت را دو لا کنید و روی لبه بالای دولا سه ردیف و در هر ردیف دو پایه کوتاه ببافید طوری ببافید که دو لبه بالای بافت به هم وصل شوند.

www.nazak.ir

باقیمانده کاموا را باندازه بیست سانت نگهداشته و بعد قیچی کنید، ابتدا بالای دست را به بدن بدوزید.

www.nazak.ir

سپس سوزن را خیلی تمیز به سمت پایین بافت بیاورید.

www.nazak.ir

و لبه باز دست را هم بدوزید.

www.nazak.ir

برای دهن، باندازه یک سانت کاموای قرمز را بریده با چسب به وسط افقی صورت وصل کنید فقط مواظب باشید مثل من نزدیک گردن وصل نکنید که زشت نشه. خیلی دقت کنید چون از چسب استفاده می کنید اگر  بد وصل کنید دیگه نمی توان کاریش کرد. چشمها را بعدا بدوزید یعنی اول دهن را وصل کنید تا محل چشمها براحتی مشخص بشه با نخ مشکی و سوزن چشمها را در دو طرف دهن بدوزید. هر چی محلی که برای دهن و چشم انتخاب می کنید بهتر باشه صورت قشنگتر میشه، دقت کنید اگر چشم را بد دوختید و بعد نخ مشکی را شکافتید باز هم کار خراب میشه چون پرز های مشکی به بافت میچسبه، بهترین وضعیت حالتیکه بین چشم و گوشه های دهن  فقط یک پایه کوتاه فاصله باشه. در عکس سه پایه کوتاه فاصله افتاده برای همین صورت خیلی زیبا نشده…

www.nazak.ir

روش بافت کلاه

از میل بافتنی شماره دو استفاده کنید. البته من با میل های فلزی مرک “جی” قدیمی بافتم که واقعا شماره دو بودن، ابتدا پنج دانه سر بیاندازید، این پنج دانه مهم اند همیشه  در رج رفت اینها را به زیر ببافید و در رج برگشت این پنج تا را به رو ببافید،  و هر دانه دیگری که اضافه می کنیم باید در رج رفت به رو بافته بشن و در رج برگشت به زیر بافته بشن.

شروع کنید،

یک دانه ببافید – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر  – یک ژوته – یک دانه به زیر  -برگردید، حالا از این به بعد همیشه در رج رفت، قبل از دانه زیر، یک ژته بیاندازید، انقدر تکرار کنید که وقتی برگشتید بیست و پنج دانه داشته باشید.

در رج رفت، نه دانه  اول را کور کنید، تا اینجا، قبل از دانه زیر وسط بافت، چهار دانه رو داریم، می خواهیم نقاب کلاه را ببافیم، چهار دانه رو را به زیر ببافید ( ساد ه بافی ) دانه زیر وسط را به زیر ببافید، چهار دانه هم بعد از دانه زیر وسط در نظر بگیرید. سه تا از این چهار تا را ببافید و چهارمی را نبافید، برگردید ( همه دانه ها را به رو ببافید ) یکی اخری را نبافید،  رج رفت : همین طور ادامه بدین و از هر طرف یکی نبافید تا در اخر سه تا بمونه، حالا در هر رج یکی که نبافته بودید ببافید و برگردید تا همه دانه ها دوباره به دست بیان، بعد این دانه ها را در رج رفت کور کنید. بقیه را هم کور کنید، به اندازه نقاب کلاه مقوا ببرید و در نقاب قرار دهید، مقدار زیادی مثلا پنجاه سانت کاموا نگهدارید و بقیه را قیچی کنید، کلاه را به سر وصل کنید در حالیکه زنجیر را بالای سر گذاشته اید  وسط کلاه را چند بار روی هم روی هم بدوزید که مثل دکمه وسط بالای کلاه بشه این طوری زنجیر هم زیر قلمبه بالای کلاه محکم میشه، البته تصاویر زیر مربوط به لاک پشت دیگری است برای همین هم پاهایش کوچک تر از آنچه در اموزش دیدید بافته شده است.

www.nazak.ir

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


یک پاسخ به “آموزش بافت آویز دسته کلید لاک پشت”

  1. منا می‌گه:

    وای چه خوشگله.. سایته خیلییییییییییییییی خوبییییییییییی دارییین می۳۰

پاسخ دهید