شعر ورزشی کودکانه

شعر ورزشی کودکانه

www.nazak.ir

یک و دو و سه و چار

 نی نی از خواب شد بیدار

 

یک و دو و سه و چار

 نی نی از خواب شد بیدار

صبح شد و وقت کوشش

بده نی نی رو ورزش

باز کن دستاشو ببند

به روی ماهش بخند

نکن نی نی رو خسته

بگو یک و دو  و سه

نوبت پاهاست حالا

برند پایین و بالا

وای که چه خوبه ورزش

چه حالی داره نرمش

کاشکی مامان یا بابا

همه روزای خدا

با نی نی ورزش کنند

بازی و نرمش کنند

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید