شعر کودکانه ماه رمضان

شعر کودکانه ماه رمضان

ماه رمضان کودکان

شعر کودکانه ماه رمضان

ماه رمضان

رمضان ماه خدا

همه مهمون خدا

می رسیم به آسمون

میشیم از بدی جدا

توی ماه رمضون

همه ادمهای خوب

روزه می گیرن با هم

از سحر تا به غروب

اینه پیغام خدا

واسه ما بنده ها

روزه مثل رود نور

میده دلها رو صفا

شاعر: الهام بن

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید