نشانه ها و علائم بیماری سرخک

نشانه ها و علائم بیماری سرخک

آیا کودکان هنوز هم سرخک می گیرند؟
امروزه سرخک در کودکان کمتر دیده می شود، اما اگر بچه شما هرگز واکسن سرخک را (بصورت یک واکسن ترکیبی برای بیماریهای سرخک، سرخجه، اوریون معروف به MMR) نگرفته است شانس اینکه به این ویروس خطرناک مبتلا شود وجود دارد. از سال ۱۹۶۳ که واکسن سرخک به دنیا معرفی شد، آمار مبتلایان به سرخک ۹۹% کاهش یافت.

نشانه ها و علائم بیماری سرخک

نشانه ها و علائم بیماری سرخک

قبل  از آن سرخک هر یک یا دو سال بخصوص اواخر زمستان و اوایل بهار شایع می شد.

حتی بعد از ساخت واکسن، شیوع سرخک گاه به گاهی در کشورهایی که واکسناسیون عمومی نسبت به این بیماری را توصیه می کردند، دیده می شود. امروزه موارد کمتری از این بیماری سالانه گزارش می شود و اکثر آنها افرد و کودکانی هستند که نسبت به بیماری واکسینه نشده اند. بنا به گزارش سازمان جهانی بهداشت یا WHO سرخک هر ساله در سراسر دنیا ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر را مبتلا می کند و سبب مرگ ۰۰۰/۷۴۵ نفر می شود.

نشانه ها و علائم بیماری سرخک

نشانه ها و علائم بیماری سرخک

سرخک یک بیماری ویروسی است که با علایم سرما خوردگی بروز می کند و اگر بیمار با فرد مبتلا با سرخک تماس داشت به سرخک شک می کنیم.

بیماری از ۵ روز قبل تا ۴ روز بعد از راش مسری می باشد.مهمترین علامت تشخیصی آن نقاط کوپلیک است که به صورت نقاط سفید با هاله قرمز در کنار دندانهای آسیای تحتانی دیده می شود.
راشها یا ضایعات بیماری از محل رویش مو شروع می شود و به سمت پایین می رود و به هم وصل می شوند. گاهی به صورت ضایعات کوچک خونی دیده می شود ولی خارش ندارد.شدت راشها (دانه ها) با شدت سرخک ارتباط دارد.

نشانه ها و علائم بیماری سرخک

نشانه ها و علائم بیماری سرخک

در شیرخواران به دنبال سرخک،عفونت گوش داخلی،پنومونی و اسهال و درگیری کبد در بزرگسالان  شایع است. درمان علامتی معمولا کافی است.ویتامین آ شدت بیماری را کم می کند.

جهت پیشگیری از این بیماری واکسن سرخک در برنامه واکسیناسیون کشوری به کودکان تزریق می شود.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید