تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی

تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی

عقب ماندگی ذهنی ناظراست بر عملکرد عمومی هوش که بطور معنی دار پایین تر از حد متوسط است و به طور همزمان ، همراه با نواقصی در رفتار سازشی است که در دروان رشد و تحول ظاهر شده ، تعریف شده است.
عقب ماندگی ذهنی بر اساس میزان بهره هوشی از خفیف تا بسیار شدید (‌عمیق) ‌تعیین می گردد. و براساس شدت علائم مرضی، از نظر پزشکی، و…طبقه بندی می شود.
در زمینه علل عقب ماندگی ذهنی دانشمندان ومحققان تا کنون به بیش از دو هزار علت اشاره نموده اند. در حالی که هنوز بسیاری از علل عقب ماندگی ذهنی ناشناخته مانده است.

تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی

تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی

یک دکترای مشاوره روانشناسی با تاکید بر اینکه اوتیسم جزو عقب ماندگی‌های ذهنی به حساب می‌آید و درمان ندارد، گفت: درمانهای موجود درمان‌های رفتاری هستند و شیوه برخورد درست با این کودکان را به خانواده‌ها می‌آموزند.

مریم رئوفی در گفت و گو با ایسنا، مرز تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی را درخودماندگی کودکان اوتیسمی دانست و گفت: کودکان اوتیسمی دچار نوعی عقب ماندگی‌های ذهنی هستند.

این دکترای مشاوره روانشناسی با مهم دانستن تشخیص به موقع اختلالات اوتیسمی، گفت: خانواده‌ها با تشخیص به موقع اوتیسم در کودکان خود می‌توانند کمک‌های زیادی را به آن‌ها بکنند و مهارت‌های زندگی را به آنان بیاموزند.

رئوفی مشکل اصلی کودکان اوتیسمی را در برقراری ارتباط دانست و گفت: کودکان اوتیسمی معمولاً ساعت‌ها مات و مبهوت چیزی می‌شوند. به عنوان مثال ساعت‌ها به چرخش لباسشویی خیره می‌شوند و یا مدام با یک شیء بازی می‌کنند و یا مدام دستهایشان را تکان می‌دهند.

 

تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی

تشخیص کودکان سالم و اوتیسمی

 

 

وی با بیان اینکه کودکان اوتیسمی اغلب از نظر رشد زبانی و ارتباطی با مشکل مواجهند، گفت: این کودکان معمولا در تکلم مشکل دارند.

رئوفی با بیان اینکه تا سنین چهار سالگی دوران حساس رشدی در کودکان به حساب می‌آید، گفت: کودکان اوتیسمی در دوران حساس رشد دچار اختلالاتی در رشد زبانی، تفکر، مهارت و… می‌شوند. وی با بیان اینکه تشخیص کودکان اوتیسمی تا یک سالگی مشکل است، گفت: وجود رفتارهایی مثل نپذیرفتن آغوش مادر، بی تفاوتی و بی انگیزگی و نداشتن تماس چشمی را می‌توان از علائم اولیه اوتیسم در کودکان عنوان کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه اوتیسم به دوران بزرگسالی فرد منتقل می شود، گفت: کودکان اوتیسمی در برقراری ارتباط با اطرافیان خود با مشکل مواجه می‌شوند و توان برقراری ارتباط با دیگران را ندارند. وی افزود: کودکان اوتیسمی در صورت عدم رسیدگی به آنها بزرگسالانی درخودمانده و عقب مانده بار خواهند آمد.

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید