فعالیت حرکتی پاهای کودک

فعالیت حرکتی پاهای کودک

نخستین و مهمترین فعالیت حرکتی پاها «راه رفتن» است. این توانایی آزادی زیادی  را به بچه بوجود می آورد. اما این توانایی در اول عیب های بسیاری دارد و فقط شامل راه رفتن عادی می‌شود که حتی در بسیاری مواقع با سختی هایی همراه است (مثل افتادن) با بزرگی عضلات پاهای کودک ، او این عیبها  را برطرف می‌کند و در کنار آن استعدادهای نوینی را به آن می افزاید که به آزادی کار زیاد او منجر می‌شود.

از مهمترین این مهارتها عبارتند از : «بالا رفتن ، دویدن ، پ******** و شناکردن».

نوپایان عاشقِ دویدن و پ********ند؛ اما جدا کردن هر دو پا از رویِ زمین، آن هم هر دویِ آن‌ها با هم، سخت‌تر از آن چیزی است که ما به خاطر می‌آوریم و البته برای نوپایی که می‌خواهد این کار را بکند، اما موفق نمی‌شود، نیز ناامید کننده خواهد بود.

فعالیت های حرکتی کودک

فعالیت های حرکتی کودک

شما برایِ تقویتِ این مهارت حرکتی در او می‌توانید دو دستِ او را بگیرید و به او کمک کنید روی تختخواب فنری یا تختِ کوچکِ مخصوصِ ژیمیناستیک بالا و پایین بپرد؛ همچنین می‌توانید چند بالش در کف اتاق بگذارید و از او بخواهید که از روی یک صندلی کوتاه یا مبل، به روی بالش‌ها بپرد.

برای کودکان بزرگ‌تر می‌توانید از یک توپِ بزرگ و محکم استفاده کنید که دسته‌ای داشته باشد که کودک بتواند روی آن بنشیند؛ در این حالت او می‌تواند احساس کند که بدون اینکه پاهایش روی زمین باشند، از جایی به جای دیگر می‌رود، همچنین می‌تواند تمرین کند که با فشار دادن هر دو پا به سطح زمین، خودش را به طرف بالا پرتاب کند.

فعالیت های حرکتی کودک

فعالیت های حرکتی کودک

اگر کودکِ شما از جمله کودکان ساکت و آرام است، می‌توانید دویدن و پ******** را با یک کار دیگری که او دوست دارد ترکیب کند، تا او را به انجام این حرکات تشویق کرده باشید. شاید خواندن شعرهای ساده بتواند مؤثر باشد: «موشه پرید تو سوراخ؛ خرگوشه گفت آخ». به همراه همسر یا یکی از دوستانتان، او را به پارک ببرید و تشویق کنید که بین شما دو نفر، بدود؛ اگر هر وقت به یکی از شما دو نفر رسید، او را بغل کرده و یک دور در هوا بچرخانید، کودک هم بیشتر تشویق شده و سریع‌تر خواهد دوید!

می‌توانید یک مسیرِ مسابقه دو را با گچ روی زمین، و یا روی شن‌های ساحل، بکشید تا در طول آن بدود؛ یا چند دایره و مربع را روی زمین بکشید و بگویید که داخل یکی از آن‌ها بایستد و سپس به ترتیب به داخل بقیه شکل‌ها بپرد. اگر در حال یادگیری حروف است، چند حرف را با اندازه بسیار درشت روی زمین بکشید و از او بخواهید که دور آن‌ها بدود.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید