آموزش ساخت عروسک مار

آموزش ساخت عروسک مار 

کودکان، نقاط قوت و ضعف خود از جمله تمایل به فرمان دادن یا فرمان بردن، تهاجم یا تسلیم، اجتماعی بودن یا منزوی بودن و همچنین احساسات دوستانه یا خصمانه، افسردگی یا شادی، امیال و آرزوهای خود را از طریق بازی نشان می دهند. کودکان به بازی های متفاوتی می پردازند که هر کدام از بازیها نشان دهنده یکی از احساسات آنها می باشد.

بچه ها خیلی زود رشد می کنند و ممکن است لباسی که برایشان می گیرید، چند ماه بعد اندازه نباشد. درست کردن عروسک با لباس های کوچک شده فرزندتان هم استفاده بهینه از لباس های قدیمی است، هم اینکه فرزندتان از درست کردن عروسکی با لباس خودش لذت خواهد برد.

ساخت عروسک مار

ساخت عروسک مار

در این خودآموز درست کردن عروسک مار با جوراب شلواری بچگانه را به شما آموزش می دهم.

وسایل لازم

  •     جوراب شلواری بچگانه
  •     پنبه
  •     نخ رنگی
  •     مهره رنگی
  •     سوزن
  •     قیچی

مراحل ساخت
۱٫مطابق عکس، جوراب شلواری را قیچی کنید.

ساخت عروسک مار

ساخت عروسک مار

 ۲٫داخل جوراب را از پنبه پر کنید. سپس ته جوراب را با نخ و سوزن بدوزید تا دهانه بازِ جوراب بسته شود.

ساخت عروسک مار

ساخت عروسک مار

 ۳٫با نخ رنگی برای عروسک، دهان بدوزید و به جای چشمهایش از مهره های رنگی استفاده کنید.

ساخت عروسک مار

ساخت عروسک مار

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید