تعیین جنسیت کودک به روش چینی

تعیین جنسیت کودک به روش چینی

در بیشتر خانواده هایی که تازه تشکیل زندگی داده‌اند بین زن و مرد بر سر جنس فرزند اختلاف نظر وجود دارد؛ عده ای طرفدار دختر و عده ای دوستدار پسر هستند شاید هم برای بعضی اشخاص چندان تفاوتی نداشته باشد چون هنوز صاحب هیچ کدام نیستند!

امروزه با پیشرفت تکنولوژی در بخش های مختلف و به خصوص در امر پزشکی شاهد پاسخ دادن به سوالاتی هستیم که در گذشته بسیار سخت بود . یکی از این سوالات این بود که آیا شخص باردار فرزندش دختر است یا پسر؟

تعیین جنسیت کودک

تعیین جنسیت کودک

 به لطف تکنولوژی های پیشرفته می توان به راحتی پس از چند ماه از بارداری این موضوع را با آزمایشات مختلف فهمید . اما با خودتان فکر کرده اید که در گذشته آیا جوابی برای این سوال بوده است؟ بله بوده است چندی پیش باستان شناسان توانستند مقبره ای نزدیک پکن پیدا کنند که به این سوال پاسخ داده است.

 با استفاده از جدولی که به مدت ۷۰۰ سال در مقبره ای نزدیک پکن دفن بوده و اکنون در انستیتو علوم پکن قرار دارد گفته می شود می توان جنسیت فرزند را پیش بینی کرد. در مورد دقت این جدول نظرات مختلفی وجود دارد که از ۶۵ تا ۹۵درصد عنوان شده است.

تعیین جنسیت کودک

تعیین جنسیت کودک

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید