درمان سریع اسهال حاد شیرخواران

درمان سریع اسهال حاد شیرخواران

به افزایش تعداد موارد دفع مدفوع به صورت آبکی که همراه با کمبود آب و الکترولیت‌های بدن باشد اسهال می‌گویند، که اگر کمتر از دو هفته طول بکشد اسهال حاد و چنانچه بیشتر از ۶ هفته باشد اسهال مزمن می‌گویند.
شایع‌ترین علت ایجاد اسهال در کودکان عفونت‌های ویروسی می‌باشد. سایر علل عبارتند از: بیماری‌های عفونی دستگاه گوارش، از قبیل تب روده، وبا، عفونت‌های انگلی که شایع‌ترین علت عفونت با انگل ژیاردیا می‌باشد، عفونت‌های خارج دستگاه گوارش از قبیل عفوت گوش میانی و عفونت دستگاه تنفسی.

درمان اسهال شیرخواران

درمان اسهال شیرخواران

براساس نتایج مطالعات محققان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، مصرف ماست به عنوان یک ماده پرو بیوتیک در درمان اسهال حاد نوزادان موثر است.
مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مصرف ماست در درمان اسهال حاد شیرخواران ۲۴‌- ۶ ماهه و مقایسه آن با درمان‌های رایج توسط نادر پاشاپور و محمدحسین حسینیان در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شد.

درمان اسهال شیرخواران

درمان اسهال شیرخواران

کاهش تعداد اسهال به کمتر از نصف زمان ورود ، پاسخ به درمان تلقی شد. افزایش وزن، روزهای بستری و تعداد کاهش دفعات اسهال در دو گروه مقایسه شد.
یافته‌های نهایی بررسی از کاهش دفعات اسهال ، تعداد روزهای بستری و افزایش وزن در گروه دریافت‌کننده ماست حکایت داشت به نحوی که اختلاف معناداری بین گروه مورد و شاهد دیده شد.
محققان این طرح مصرف ماست پاستوریزه را به عنوان یک ماده پروبیوتیک با توجه به تاثیر مثبت آن در درمان اسهال حاد در نوزادان ۶ تا ۲۴ ماهه توصیه می‌کنند.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان


پاسخ دهید