ساخت جاشمعی های گچی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی های گچی با گل مصنوعی

اگر از گل های مصنوعیتان خسته شدید٬ یا اینقدر قدیمی و چرک شدند که به فکر دور ریختن آنها افتادید٬ می توانید به جای دور ریختن آنها را تبدیل به این جاشمعی های زیبا و کلاسیک بنمایید.

ساخت جاشمعی های گچی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی های گچی با گل مصنوعی

وسایل لازم

  • گل مصنوعی
  • گچ
  • کاسه برای درست کردن گچ
  • سیم
  • دم باریک
  • شمع وارمر

مراحل ساخت

۱

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

اگر گل به ساقه متصل است٬ سر گل را با دم باریک جدا کنید٬ طوری که ساقه ای باقی نماند.

۲

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

پرچم داخل گل را نیز بیرون بیاورید٬ چون قرار است شمع را داخل آن بگذاریم.

۳

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

داخل یک کاسه٬ کچ را آماده کنید و گل را داخل آن فرو کنید.

۴

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

در حالی که گچ خیس است٬ وارمر را وسط گل٬ به جای پرچم آن بگذارید.

۵

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

گل برگ های کناری را بخوابانید٬ فقط یک ردیف گل برگ مرکزی را به دور وارمر حلقه کنید. می توانید با یک تکه سیم آنها را چسبیده به وارمر نگه دارید تا وقتی گچ خشک شد به همان حالت باقی بماند.

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

ساخت جاشمعی با گل مصنوعی

بهتر است از وارمر سفید یا گل بهی در این کارهنری استفاده کتید.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید