آموزش دو بازی دسته جمعی و مهیج کودکان

بازی ، زبان بین المللی همه بچه های دنیاست پس اگر بعضی از این بازیها به نظرتان آشنا بود تعجب نکنید . برای این بازی ها به وسیله و ابزار خاصی نیاز ندارید . بازی ” کلمه عبور ” از کشور بلژیک و بازی  ” مسابقه پر کردن بطری ”  از کشور استرالیا می باشند . امیدوارم این بازی ها به شادتر شدن لحظات زندگی تان کمک کنند . در طول زندگی ام بچه هایی را دیده ام که با ملیت و مذهب و زبان و رنگ پوست متفاوت ، طوری مشغول بازی با یکدیگر می شدند مثل اینکه سالهاست همدیگر را می شناسند و یک لحظه صدای خنده شان قطع نمی شد . ای کاش ، گاهی بزرگترها هم می توانستند  با هم بازی کنند ، یقیناً دنیای ما دنیای قشنگتر و آرام تری می شد .

کلمه عبور :

بازی کلمه عبور

بازی کلمه عبور

همه بازیکنان به ستون یک پشت سر هم می ایستند . مربی کلمه ای را به آخرین نفر می گوید بطوری که دیگران متوجه آن نشوند ؛ یا می تواند به او اجازه بدهد که خودش کلمه ای را انتخاب کند . بازیکن پس از دریافت کلمه ، اولین حرف آن کلمه ( فقط اولین حرف ) را با نوک انگشت روی پشت بازیکنی که جلوی او ایستاده ، می نویسد . بازیکن دوم هم همین کار را با بازیکنی که جلوی او ایستاده انجام می دهد . بقیه هم تا آخرین نفری که توی صف ایستاده همین کار را انجام می دهند . باید تا آخرین حرف کلمه انتخاب شده به همین روش به آخرین نفری که توی صف ایستاده منتقل شود.در جریان بازی ، بازیکنان حق حرف زدن  ندارند. وقتی آخرین حرف هم منتقل شد ، بازیکنی که بازی را شروع کرده باید کلمه اصلی را فاش کند . خواهید دید که گاهی اوقات کلمه ای که بازیکنان به یکدیگر منتقل کرده اند هیچ ربطی به کلمه اصلی ندارد !

مسابقه پر کردن بطری :

بازی مسابقه پر کردن بطری

بازی مسابقه پرکردن بطری

بازیکنان باید به دسته های مساوی تقسیم شوند . بازیکنان هر گروه در کنار هم می ایستند . در انتهای صف ، یک سطل آب و در انتهای دیگر صف یک بطری خالی و یک قاشق قرار دارد . اندازه ی همه ی بطری ها و قاشق ها باید یکسان باشد . با سوت مربی بازی شروع می شود . بازیکنان هر تیم باید قاشق را دست به دست رد کنند تا به سطل آب برسد و بعد از پر شدن به همین طریق یعنی دست به دست ، همین مسیر را برگردد . آخرین بازیکن که بطری خالی را در اختیار دارد ، چیزی که از آب داخل قاشق باقی مانده را درون آن می ریزد . تیمی که موفق شود قبل از دیگران بطری خودش را تا جایی که در ابتدای بازی مشخص شده ، پر کند برنده است .می توان زمان بازی را محدود کرد و تیمی را که در پایان بطری اش را بیشتر از بقیه تیم ها پر کرده برنده اعلام کرد .

 

منبع :Jeux et Recettes du Monde Entier

 

http://nazak.ir/42420/آموزش-دو-بازی-دس…عی-و-مهیج-کودکان/


پاسخ دهید