آموزش کاردستی نوروز ۹۵ : جا تخم مرغی

اگر بدانید که با استفاده از شانه های خالی تخم مرغ چه اشیای زیبایی می توان ساخت ، مطمئین هستم که بعد از آن به همین آسانی آنها را دور نخواهید ریخت . در اینجا می خواهیم با استفاده از شانه خالی تخم مرغ ، یک جا تخم مرغی ریبا بسازیم تا تخم مرغ های رنگی سفره هفت سین را داخل آنها بگذارید .

جا تخم مرغی - 1

جا تخم مرغی – ۱

وسایل مورد نیاز :

– یک عدد جعبه یا شانه خالی تخم مرغ

– کاغذ یا فوم رنگی

– چشمان متحرک پلاستیکی ( در صورت تمایل )

– پرهای رنگی

– چسب

– گواش

– ماژیک

– قیچی

جا تخم مرغی - 2

جا تخم مرغی – ۲

۱ – با استفاده از ماژیک و با توجه به تصویر شماره ۲ شکل جا تخم مرغی را روی شانه خالی تخم مرغ بکشید .

جا تخم مرغی - 3

جا تخم مرغی – ۳

۲ – بوسیله قیچی آن را از شانه خالی جدا کنید .

جا تخم مرغی - 4

جا تخم مرغی – ۴

۳ – به تعداد جا تخم مرغی های مورد نیازتان مرحله ۱ و ۲ را تکرار کنید .

 

جا تخم مرغی - 5

جا تخم مرغی – ۵

۴ – جا تخم مرغی ها را با استفاده از گواش رنگ آمیزی کنید ( مثلاً رنگ زرد برای جوجه ؛ و رنگ سفید ، خاکستری یا قهوه ای برای مرغ و خروس ) . بگذارید تا خشک شوند .

جا تخم مرغی - 6

جا تخم مرغی – ۶

۵ – با توجه به وسایل و امکاناتی که در اختیار دارید جا تخم مرغی ها را تزئین کنید ، مثلاً می توانید برای آنها چشمهای متحرک پلاستیکی بگذارید .

جا تخم مرغی - 7

جا تخم مرغی – ۷

جا تخم مرغی - 8

جا تخم مرغی – ۸

۶ – پرها را به جای بالها و دم جا تخم مرغی بچسبانید و بگذارید تا خشک شود .

جا تخم مرغی - 9

جا تخم مرغی – ۹

۷ – روی کاغذ رنگی ، نوک ، تاج و بقیه قسمتهای سر خروس را بکشید .

جا تخم مرغی - 10

جا تخم مرغی – ۱۰

۸ – همه قطعات را با قیچی ببرید .

جا تخم مرغی - 11

جا تخم مرغی – ۱۱

۹ – همه قطعات را روی جا تخم مرغی سر جای خودشان بچسبانید و اجازه دهید تا خشک شود .

جا تخم مرغی - 12

جا تخم مرغی – ۱۲

۱۰ – به سلیقه خودتان جا تخم مرغی ها را تزئین کنید .

جا تخم مرغی ها آماده هستند تا زینت بخش سفره هفت سینتان شوند .

 

عنوان اصلی :     Coquetier

منبع :     www.auxpetitesmains.net

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

 


پاسخ دهید