ضرب المثل کودکانه فیلش یاد هندوستان کرده

ضرب المثل کودکانه فیلش یاد هندوستان کرده

 

آموزش ادبیات فارسی در راس همه ی دروس در از ابتدایی تا دانشگاه است . در دوران ابتدایی کودکان به صورت گسترده دامنه لغات خود را گسترش می دهند و سالانه بیش از ۱۲۰۰۰ واژه ی جدید به دامنه ی لغات خود می افزایند . یکی از مفاهیمی که به زبان کودکانه به کودکان تدریس می شود ضرب المثل ها هستند . در این پست از نشریه اینترنتی زندگی کودکان شما با وجه تسمیه ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده و روش آموزش آن به کودکان و همچنین کاردستی یک فیل هندی زیبا آشنا می شوید . ادامه مطلب را مشاهده کنید .

 

 

وقتی می گوییم کسی فیلش یاد هندوستان کرده یعنی چه ؟ چگونه می توان این مفهوم را به کودکان آموزش داد .
بهترین روش تدریس و آموزش مفهم ضرب المثل ها به کودکان استفاده از روش قصه گویی است . شما می توانید با استفاده از داستان هایی که در کتاب های مختلف برای تسمیه ضرب المثل های فارسی و به زبان کودکانه این ضرب المثل ها را در قالب قصه به آن ها توضیح دهید . اگر ذهن خلاقی دارید هم می توانید با کاوش در ذهنتان یک قصه ی مرتبط با موضوع بسازید و برای کودک تعریف کنید . بهترین روش ماندگاری مفهوم در ذهن کودک استفاده از تجربه های واقعی کودک و تعریف کردن آن برای اوست . به عنوان مثال می توان داستان زیر را برای یک کودک چهار تا پنج ساله برای آموزش مفوم ضرب المثل فیلش یاد هندوستان کرده تعریف کرد . این داستان می تواند بر اساس تجربه ی شخصی کودک باشد . چند سال پیش که تو خیلی کوچیک بودی خدا بهت دندون های مرورایدی داد که بتونی با اون ها غذا بجوی و لقمه های نون بخوری . وقتی که دندون هات رشد کرد دیگه کم کم باید شیر خوردنت رو تموم می کردی . تو هم که بچه ی خوبی بودی حرف مامان رو گوش کردی و دیگه به جای شیر غذا می خوردی . اما یک روز که من داشتم تو آشپزخونه غذا می پخنم یک دفعه اومدی پیشم و شروع کردی به گریه کردن و گفتی من ممه میخوام ، من شیر می خوام . من هر کاری کردم تو اروم نمیشدی . برات غذا کشیدم گفتم شاید گرسنه باشی ولی تو فیلت یاد هندستون کرده بود ، گریه پشت گریه واسه شیر . اما بعد از این همه مدت من تو سینه هام دیگه شیری نداشتم که به تو بدم .

استفاده از داستان هایی در قالب تجربه های واقعی زندگی کودکان برای آموزش مفهوم ضرب المثل ها بسیار سودمند است . پس از اینکه کودک چندین بار ضرب المثل را تکرار کرد ، برای ماندگاری این مفهوم یک فیل هندوستانی هم با هم نقاشی کنید .

ضرب المثل کودکانه فیلش یاد هندوستان کرده

برای ساختن کاردستی فیل هندوستانی شما به کاغذهای رنگی ، ماژیک و مدا دو قیچی نیاز دارید .

ضرب المثل کودکانه فیلش یاد هندوستان کرده

ابتدا از کاغذهای رنگی فیل هایی را کشیده و برش بزنید .

ضرب المثل کودکانه فیلش یاد هندوستان کرده

سپس با ماژیک قسمت های مختلف بدن یک فیل را نقاشی کنید . به خاطر اینکه فیل شما شکل هندی هم به خود بگیرد ، طرح های ریز هندی به فیل اضافه کنید .

ضرب المثل کودکانه فیلش یاد هندوستان کرده

فیل های نقاشی شده را روی یک زمینه بچسبانید و زمینه ی کار را تزیین کنید . این کاردستی را برای مدتی روی دیوار اتاق کودک بچسانید و هر وقت که کودک در موقعیت اتفاق این ضرب المثل افتاد ، ضرب المثل فیلت یاد هندستون کرده را بر زبان بیاورید .

 

 


پاسخ دهید