طرز بافت دستبند سلتیک

طرز بافت دستبند سلتیک

بافت این دستبند٬ یکی از تکنیک های بافت است که با یاد گرفتن آن می توانید دستبند های پسرانه و دخترانه ببافید. برای دستبد دخترانه می توان از بند ظریف تر استفاده کرد و می توانید لا به لای بافت مهره یا منجوق اضافه کنید. شاید این خودآموز طولانی بنظر برسد٬ ولی یادگیری آن آسان است.

طرز بافت دستبند سلتیک

طرز بافت دستبند سلتیک

وسایل لازم

  • بند چرمی یا بند کفش
  • قیچی

مراحل ساخت

۱

آموزش بافت دستبند سلتیک

آموزش بافت دستبند سلتیک

مرحله اول یادگیری بافتن زنجیره است. نکته ای که در بافت این زنجیر باید رعایت کنید٬ این است که در ابتدای زنجیر یک حلقه باقی بگذارید که قلاب برای بست دستبند باشد.

۲

آموزش بافت دستبند سلتیک

آموزش بافت دستبند سلتیک

مرحله دوم گره انتهای زنجیر است. هر وقت طول زنجیر مناسب دور دست شد٬ این گره را مطابق شکل ایجاد کنید و سپس بندی را که در شکل آبی رنگ است٬ قیچی کنید.

۳

آموزش بافت دستبند سلتیک

آموزش بافت دستبند سلتیک

در مرحله آخر برای دستبندتان چفت ببافید که داخل قلاب رفته و بتوانید دستبندتان را دور دست قفل کنید.

آموزش بافت دستبند سلتیک

آموزش بافت دستبند سلتیک

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید