آویز خوشبو با طرح جغد

آویز خوشبو با طرح جغد

برای اینکه کمد لباس هایتان همیشه بوی خوش و احساس تازگی داشته باشد٬ می توانید یک کیسه کوچک اسطوخدوس بین لباس هایتان بگذارید. این عروسک های بامزه٬ با اسطوخودوس پر شده اند و برای آویزان کردن میان لباس ها یا در حمام و دستشویی ایده ی زیبایی هستند.

آویز خوشبو با طرح جغد

آویز خوشبو با طرح جغد

وسایل لازم
  • پارچه نمدی
  • پارچه گل دار
  • بند آویز
  • دکمه گرد مشکی یا چشم عروسک
  • نخ و سوزن
  • قیچی
  • الگوی پرینت شده جغد
  • اسطوخودوس خشک شده

مراحل ساخت

۱

ساخت آویز با طرح جغد

ساخت آویز با طرح جغد

الگوی برش تکه های جغد را از اینجا دانلود بفرمایید.بالای الگوی بدن جغد٬ یک برش ۷ شکل می بینید. برای پشت عروسک٬ بند جغد را بین این برش قرار دهید و دو طرف آن را به هم بدوزید تا کارتان حجم بگیرد.

۲

ساخت آویز با طرح جغد

ساخت آویز با طرح جغد

همانطور که در شکل می بینید٬ اول پارچه گل دار مخصوص شکم عروسک را به آن بدوزید و سپس به ترتیب٬ نقاب چشم ها و بعد نوک پرنده را به آن بدوزید و داخل نوک را کمی پنبه فرو کنید که برجسته شود.

۳

ساخت آویز با طرح جغد

ساخت آویز با طرح جغد

پشت و روی عروسک را به هم بدوزید. یک جای کوچک را باز بگذارید و داخل عروسک را با اسطوخودوس پر کنید. سپس شکاف باقیمانده را هم به هم بدوزید. چشم٬ مژه ها و ابرو و لپ  جغدتان را هم می توانید از روی عکس بدوزید.

۴

ساخت آویز با طرح جغد

ساخت آویز با طرح جغد

در آخر نوبت دوختن پاهای جغد به زیر آن است. اول با دو عدد سوزن ته گرد جای آن ها را مشخص کنید و سپس را نخ و سوزن٬ دستی٬ آن  ها را بدوزید. چون اینجا نمی توانید از چرخ خیاطی کمک بگیرید.

ساخت آویز با طرح جغد

ساخت آویز با طرح جغد

بوی خوش اسطخودوس سال ها درون این عروسک ها باقی می ماند و کمد یا حمام شما را خوشبو خواهد کرد.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید