درست کردن زیر لیوانی پارچه ای

درست کردن زیر لیوانی پارچه ای

در این خودآموز یاد می گیرید با پارچه، مناسب با دکور و رنگ وسایل آشپزخانه تان، زیر لیوانی پارچه ای درست کنید.

درست کردن زیر لیوانی پارچه ای

درست کردن زیر لیوانی پارچه ای

وسایل لازم

  • پارچه با طرح دلخواه
  • لایی حریر
  • یراق (نوار پارچه ای) در طرح دلخواه
  • رنگ سیاه و سفید
  • نخ
  • سوزن
  • چرخ خیاطی

مراحل ساخت

۱

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

برای درست کردن شش عدد زیر لیوانی، شما به ۱۲  پارچه دایره ای و ۱۲ لایی حریر برای هر کدام از پارچه ها نیاز دارید. بعد از ب******** پارچه و لایی حریر به شکل و اندازه مورد نظر، هر کدام از لایی حریرها را زیر پارچه بگذارید و آنرا اتو کنید تا به پارچه بچسبد.

۲

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

با مداد یک دایره کوچکتر روی پارچه ای که در مرحله قبل ب********د، بکشید.

۳

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

یراق یا نوار پارچه ای را روی دایره کوچکتر بدوزید.

۴

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

 پارچه دایره ای دیگری را روی پارچه و یراقی که دوخته اید بگذارید و با سوزن آن ها روی هم ثابت کنید. دقت کنید که روی پارچه ها به سوی هم باشد و از طرفی که لایی حریر دارند دیده شوند. با چرخ روی دوخت قبلی(جایی که یراق را دوخته اید) را بدوزید.

۵

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

قبل از اینکه زیر لیوانی را به روی اصلی پارچه برگردانید، با قیچی برش های کوچکی روی لبه های پارچه بزنید. با قیچی تیز دور تا دور پارچه ها را ببرید، دقت کنید که نوار را نبرید.

۶

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

پارچه را به روی اصلی برگردانید و آنرا اتو کنید.

۷

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

برای کشیدن طرح روی زیر لیوانی، ته قلمو راداخل رنگ مشکی کنید.

۸

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

مطابق عکس چند نقطه روی زیر لیوانی بگذارید.

۹

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

با نوک قلمو بقیه طرحتان را تکمیل کنید.

آموزش ساخت زیر لیوانی پارچه ای

 

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید