رنگ آمیزی کفش پارچه ای

رنگ آمیزی کفش پارچه ای

می توانید قسمتی از کفش های پارچه ای تک رنگ را رنگ کنید تا کفش از سادگی در بیاید.

رنگ آمیزی کفش پارچه ای

رنگ آمیزی کفش پارچه ای

وسایل لازم

  • یک جفت کفش پارچه ای
  • رنگ
  • قلمو
  • ماژیک

مراحل ساخت

۱

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

بندهای کفش را در بیاورید.

۲

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

با ماژیک روی کفش طرح دلخواهتان را بکشید.

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

۳

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

با قلمو و رنگ فضای بین نقاشی ماژیکی و لبه های کفش را پر کنید. با حوصله این کار را انجام دهید.

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

۴

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

اگر لازم شد، دوبار رنگ بگذارید که رنگی یکدست بدست بیاورید. دایره هایی که با ماژیک کشیده بودید را رنگ کنید تا خط دور آن ها دیده نشود.

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

آموزش رنگ آمیزی کفش

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید