نقاشی روی کفش

نقاشی روی کفش

روش های ساده و جالبی وجود دارد که می توانیم به لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی چهره جدیدی ببخشیم. این خودآموز را دنبال کنید تا با یکی از این روش ها آشنا شوید.

نقاشی روی کفش

نقاشی روی کفش

وسایل لازم

  • یک جفت کفش عروسکی
  • رنگ اکرلیک مشکی و سفید
  • قلمو در اندازه های مناسب
  • چسب کاغذی
  • قیچی
  • ابر
  • ماژیک مشکی

مراحل ساخت

۱

آموزش طراحی روی کفش

آموزش طراحی روی کفش

مانند عکس، چسب کاغذی را روی کفش بچسبانید.

۲

آموزش طراحی روی کفش

آموزش طراحی روی کفش

با قلمو یا ابر، رنگ مشکی را روی نوک کفش بزنید.

۳

آموزش طراحی روی کفش

آموزش طراحی روی کفش

چسب ها را بکنید و با قلمو باریک گوش های گربه را بکشید.

۴

آموزش طراحی روی کفش

آموزش طراحی روی کفش

با رنگ سفید برای گربه ای که کشیدید، چشم بگذارید و داخل آنرا با ماژیک مشکی، یک نقطه سیاه بگذارید. همچنین برای صورت گربه دماغ و سبیل بکشید.

آموزش طراحی روی کفش

آموزش طراحی روی کفش

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید