تزیین پاشنه کفش با سنگ های شیشه ای

تزیین پاشنه کفش با سنگ های شیشه ای

بعضی اوقات با یک دستکاری کوچک در وسیله ای، می توان در ظاهر آن تغییر بارزی ایجاد کرد. در این خودآموز می بینید به سادگی می شود کفش های قدیمی را شیک و نو کرد.

تزیین پاشنه کفش با سنگ های شیشه ای

تزیین پاشنه کفش با سنگ های شیشه ای

وسایل لازم

  • یک جفت کفش پاشنه بلند
  • سنگ های شیشه ای در اندازه های مختلف
  • دم باریک
  • موچین یا انبر باریک
  • چسب

مراحل ساخت

۱

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

وسایل لازم را تهیه کنید.

۲

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

اگر دور این سنگ ها، گیره فلزی وجود دارد، آن را با دم باریک از سنگ جدا کنید.

۳

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

روی ظرفی چند قطره چسب بریزید و ته سنگ ها را به چسب آغشته کنید.

۴

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

با انبر باریک، سنگ آغشته به چسب را در قسمت پشت کفش، بالای پاشنه بچسبانید. اینکار را ادامه دهید تا همه سطح پشت کفش، پر از سنگ شود.

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

آموزش تزیین کفش با سنگ های شیشه ای

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید