کیف پارچه ای برای عینک

کیف پارچه ای برای عینک

در این خودآموزی یاد می گیرید، به آسانی، در زمان کوتاه و با هزینه کم، کیف عینک با طرح دلخواهتان را درست کنید.

کیف پارچه ای برای عینک

کیف پارچه ای برای عینک

وسایل لازم

  • کیف پارچه ای(می توانید آماده تهیه کنید یا خودتان درست کنید)
  • ابر
  • اکرلیک
  • کاتر
  • کاغذ

مراحل ساخت

۱

دوخت کیف برای عینک

دوخت کیف برای عینک

طرحی که دوست دارید را روی کاغذ بکشید، سپس با کاتر روی خطوط طرحتان بکشید . در این خودآموز طرح یک عینک را می بینید.

۲

دوخت کیف برای عینک

دوخت کیف برای عینک

کاغذی که شیشه عینک را رویش کشیدید، جدا کنید و باقی طرح را روی کیف پارچه ای بگذارید.

۳

دوخت کیف برای عینک

دوخت کیف برای عینک

با رنگ و ابر،  پارچه را رنگ کنید.

۴

دوخت کیف برای عینک

دوخت کیف برای عینک

قاب عینک را که در مرحله اول با کاتر مشخص کرده بودید، از کل طرح کاغذی جدا کنید.

۵

دوخت کیف برای عینک

دوخت کیف برای عینک

شیشه های کاغذی عینک را روی کیف پارچه ای و در جای مناسب بگذارید.

۶

دوخت کیف برای عینک

دوخت کیف برای عینک

با ابر و رنگ، فضای خالی الگو که دسته های عینک را شکل می دهد، رنگ کنید.

دوخت کیف برای عینک

دوخت کیف برای عینک

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید