آموزش پاکتی کردن شلوار

آموزش پاکتی کردن شلوار

در این خودآموز یاد می گیرید، به آسانی انواع شلوار و شلوارک را پاکتی کنید.

آموزش پاکتی کردن شلوار

آموزش پاکتی کردن شلوار

وسایل لازم

  • شلوار یا شلوارک
  • نخ
  • سوزن
  • قیچی
  • متر

مراحل ساخت

۱

آموزش دوخت پاکتی شلوار

آموزش دوخت پاکتی شلوار

دمپای شلوار یا شلوارک را ۱۲ سانتیمتر به سمت بیرون تا کنید.

۲

آموزش دوخت پاکتی شلوار

آموزش دوخت پاکتی شلوار

آن قسمتی از دمپا را که در مرحله قبل، تا کرده بودید را دوباره تا کنید، طوری که سردوز پارچه مانند عکس در قسمت پایینی پارچه شلوار بیفتد.

۳

آموزش دوخت پاکتی شلوار

آموزش دوخت پاکتی شلوار

سر دوز پارچه را با سوزن تو بخوابانید تا دیده نشود و با نخ و سوزن، روی نقطه های مشکی که در عکس می بینید را تمیز بدوزید.

آموزش دوخت پاکتی شلوار

آموزش دوخت پاکتی شلوار

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید