روش درست کردن جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

روش درست کردن جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

با استفاده از فریمِ های چوبی تزئیتی، می توانید یک جاسوزنی شاد و زیبا درست کنید.

روش درست کردن جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

روش درست کردن جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

وسایل لازم

  • قاب چوبی کوچک
  • پارچه
  • پنبه
  • رنگ
  • گیره های فلزی
  • یک ورق باریک چوب نئوپان

مراحل ساخت

۱

آموزش ساخت جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

آموزش ساخت جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

قاب چوبی را به رنگ دلخواهتان در بیاورید. برای اینکه رنگی یکدست داشته باشید، دوتا سه مرتبه رنگ بگذارید. پارچه رنگی را مطابق عکس در قاب بگذارید و داخل آن را پر از پنبه کنید و لبه های پارچه را مانند بقچه جمع کنید.

۲

آموزش ساخت جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

آموزش ساخت جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

یک ورقِ باریکِ نئوپانِ مستطیلی در اندازه لازم تهیه کنید و پشت قاب چوبی و روی منفذ پارچه قرار دهید و با گیره های فلزی جای آنرا تثبیت کنید.

آموزش ساخت جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

آموزش ساخت جاسوزنی با قاب چوبی و پارچه

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید