درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

اگر صندلی های قدیمی در منزل دارید که نشیمنگاه آن ها چوبی است، می توانید برای آن ها رومبلی درست کنید تا هم ظاهر جدیدی به آن ها ببخشید هم نشستن روی آن راحت تر باشد. این خودآموز را دنبال کنید.

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

درست کردن رومبلی برای صندلی های قدیمی

وسایل لازم

  • پارچه برای رومبلی
  • فوم فشرده و قطر دار
  • چسب فوم
  • منگنه بادی
  • قیچی
  • مقوا
  • متر
  • پیچگوشتی

مراحل ساخت

۱

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

ابتدا با پیچ گوشتی، نشیمنگاه صندلی را در بیاورید.

۲

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

مقوای محکمی را زیر نشیمنگاه چوبی که از صندلی جدا کرده اید، بگذارید و آنرا ببرید، دقت کنید که مقوا کاملا اندازه نشیمنگاه نباشد و کمی از اطراف با آن فاصله داشته باشد.

۳

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

مقوایی که در مرحله قبل ب********د را روی فوم فشرده بگذارید و آنرا نیز به همان شکل، ببرید.

۴

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

اسپری چسب فوم را به سطح بیرونی نشیمنگاه چوبی و یک طرف فوم ببزنید.

۵

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

چند ثانیه صبر کنید تا چسب کمی خود را بگیرد، سپس فوم را به سطح نشیمنگاه چوبی بچسبانید.

۶

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

با متر فوم را اندازه بگیرید تا ببینید برای هر کدام از صندلی ها، پارچه در چه ابعادی ببرید. دقت کنید که  فضای لازم برای تا کردن پارچه به سمت زیرین نشیمنگاه را در نظر بگیرید.

۷

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

پارچه ای رو مبلی در ابعاد لازم بریده اید را پهن کنید و نشیمنگاه چوبی و فوم را روی پارچه بگذارید.

۸

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلیlster-chair11

درست کردن رومبلی برای صندلی

از یک طرف شروع به منگنه کردن پارچه در نشیمنگاه بکنید. دقت کنید که پارچه صاف باشد و چروک نیفتد.

۹

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

بعد از اینکه پارچه را به چهار طرف منگنه کردید، مانند عکس بالا می شود.

۱۰

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

با قیچی تکه های اضافی  پارچه را ببرید. دقت کنید کمی از پارچه باقی بماند.

۱۱

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

باقی پارچه را مطابق عکس به چوب منگنه کنید.

۱۲

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

۱۳

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

پس از اتمام کار، نشیمنگاه چوبی را در جای مناسب روی صندلی نصب کنید.

درست کردن رومبلی برای صندلی

درست کردن رومبلی برای صندلی

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید