ساخت آباژور با پوپیتر

ساخت آباژور با پوپیتر

در این پست بیشتر قصد دارم یک ایده خلاقانه را به شما نشان بدهم. و توجه به این نکته که می توان از وسایل دور و اطراف استفاده های متفاوت و جذابی کرد. این آباژور با استفاده از یک پایه نت ساخته شده است. میله اصلی پوپیتر تو خالی است و برای رد کردن سیم آباژور فوق العاده می باشد. همچنین٬ سر میله پوپیتر جای پیچ دارد که می توان به جای رهل٬ سرپیچ لامپ را به آن وصل کرد.

ساخت آباژور با پوپیتر

ساخت آباژور با پوپیتر

وسایل لازم

  • پوپیتر
  • سیم
  • پریز
  • سرپیچ لامپ
  • کلاه آباژور
  • چسب نواری یا ریسمان کنف

مراحل ساخت

۱

آموزش ساخت آباژور

آموزش ساخت آباژور

وسایل برقی لازم برای درست کردن این آباژور را می توانید از الکتریکی ها تهیه  کنید.

۲

آموزش ساخت آباژور

آموزش ساخت آباژور

کلاه آباژور را می توانید خودتان با استفاده از میله ی جارختی و پارچه بسازید.

۳

آموزش ساخت آباژور

آموزش ساخت آباژور

چیزی که در ساخت این آباژور مهم است٬ این است که سرپیچ لامپ را به پوپیتر وصل کنید.

آموزش ساخت آباژور

آموزش ساخت آباژور

فکر می کنم برای کسی که اهل موسیقی است٬ این چراغ جذابیت زیادی داشته باشد.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید