درست کردن صندل با گل ابریشمی برای نوزاد

درست کردن صندل با گل ابریشمی برای نوزاد

با گل پارچه ای براحتی می توانید یک صندل زیبا و متفاوت برای پای نوزاد درست کنید.

درست کردن صندل با گل ابریشمی برای نوزاد

درست کردن صندل با گل ابریشمی برای نوزاد

وسایل لازم

  • کش پهن
  • یک جفت گل ابریشمی
  • پارچه نمدی یا ابر نازک
  • چسب حرارتی
  • قیچی
  • طول کش:
  • نوزاد تازه متولد شده : ۶٫۳۵ سانتیمتر
  • یک تا سه ماه : ۷٫۶۲ سانتیمتر
  • سه تا شش ماه : ۸٫۸۹ سانتیمتر
  • شش تا دوازده ماه : ۱۰٫۱۶ سانتیمتر

مراحل ساخت

۱

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

شما می توانید این گل ها را به صورت آماده تهیه کنید. تور دور گل را ببرید.

۲

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

برای هر صندل دو تکه کش مطابق عکس ببرید. یکی از آن ها را در قسمت وسط و پشت گل بچسبانید.

۳

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

کش را اریب و نزدیک به لبه گل با چسب حرارتی بچسبانید.

۴

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

وقتی کش ها در جای مناسب قرار گرفتند و چسب آن ها خشک شد، یک تکه از پارچه نمدی را به شکل مستطیل ببرید، لبه های تیزش را قیچی کنید و مطابق عکس در جای مناسب بچسبانید.

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

آموزش ساخت صندل گل ابریشمی برای نوزاد

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید