به کفش های کهنه تان، چهره جدیدی ببخشید

به کفش های کهنه تان، چهره جدیدی ببخشید

روش های ساده و جالبی وجود دارد که می توانیم به لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی چهره جدیدی ببخشیم. این خودآموز را دنبال کنید تا با یکی از این روش ها آشنا شوید.

به کفش های کهنه تان، چهره جدیدی ببخشید

به کفش های کهنه تان، چهره جدیدی ببخشید

وسایل لازم

  • یک جفت کفش جیر
  • رنگ سفید
  • قلمو
  • چسب کارتون

مراحل ساخت

۱

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

وسایل لازم را تهیه کنید.

۲

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

مطابق عکس، چسب کارتون را روی قسمت هایی از کفش که دوست دارید رنگش تغییر نکند، بزنید.

۳

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

با قلمو و رنگ، فاصله میان چسب ها را رنگ کنید. ممکن است لازم شود چند دست رنگ بگذارید تا رنگی یکدست بدست بیاید.

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

نوسازی لباس ها و وسایل کهنه و قدیمی

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید