طرز دوختن یک کیف دورو

طرز دوختن یک کیف دورو

امروز طرز دوخت یک کیف دوطرفه را پیدا کردم که فکر کنم کیف کاربردی و جالبی است.

طرز دوختن یک کیف دورو

طرز دوختن یک کیف دورو

وسایل لازم

  • چرخ خیاطی
  • نخ
  • قیچی
  • ۲ رنگ پارچه که با هم هماهنگی داشته باشند

مراحل ساخت

۱

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

 اندازه کیفی که در این خودآموز دوخته می شود٬ از بالای دسته ها تا پایین٬ ۵۰ سانتیمتر است و خود محفظه کیف به طول ۲۸ و عرض ۴۰ سانتیمتر می باشد.الگوی این کیف را از اینجا دانلود کنید. و طبق الگو٬ دو تکه از هر رنگ ببرید.

۲

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

پایین هر کدام از این ۴ تکه دو عدد پیلی وجود دارد تا کیف حجم بگیرد. این پیلی ها را بدوزید و سپس تکه های همرنگ را پشت به پشت به هم بدوزید. فقط قسمت دسته ها را باقی بگذارید و دهانه کیف را هم به اشتباه ندوزید!

۳

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

حلقه لبه کیف را مطابق شکل برش های ریزی بزنید که راحت برگردد.

۴

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

الان٬ هر دو پارچه به پشت هستند. آنها را پشت و رو کنید تا روی هر دو دیده شود.

۵

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

حالا زمان وصل کردن دو طرف دسته ها به هم رسیده است. لبه انتهایی آنها را جفت جفت به هم بدوزید تا حلقه شوند.

۶

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

دسته ها را باید از بیرون دوخت بزنید. برای این کار اول محل تا شدن و دوخت را با اتو مشخص کنید و تا بزنید.

۷

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

با سوزن ته گرد دو رنگ دسته را به هم وصل کنید و روی آن را بدوزید.

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

اینکه بتوانید از یک کیف٬ در دو موقعیت مختلف استفاده کنید٬ لذت بخش است!

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

طرز دوخت یک کیف دوطرفه

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید