طرز ساخت یک سبد با قلاب بافی

طرز ساخت یک سبد با قلاب بافی

اگر بافتنی یا کارهای دستی می کنید٬ حتما نیاز یک سبد خوب برای وسایلتان را در گوشه اتاق احساس کرده اید. بافتن این سبد بسیار آسان است.

طرز ساخت یک سبد با قلاب بافی

طرز ساخت یک سبد با قلاب بافی

وسایل لازم

  • میل قلاب بافی با ضخامت ۱۰ میلی متر
  • کاموای کلفت کتان٬ به قطر ۰/۵ سانت

مراحل ساخت

۱

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

کاموا را به دور انگشتتان دو دور بپیچید که یک حلقه ایجاد شود. سپس اولین دانه را درون این حلقه بیاندازید.

۲

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

دور این حلقه٬ برای ردیف اول٬ ۶ دانه پایه بلند (۲ تایی) ببافید. ردیف دوم٬ روی در هر دانه ۲٬ دانه پایه بلند ببافید: حاصل آن ۱۲ دانه خواهد شد.

۳

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

به ترتیب ردیف های بعدی را به ۱۸ دانه٬ ۲۴ دانه و ۳۰ دانه برسانید. برای مثال٬ برای اینکه روی ۱۲ دانه٬ ۱۸ دانه را ایجاد کنید٬ باید یک دانه در میان٬ یک دانه اضافه کنید.

۴

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

وقتی ردیف ۳۰ دانه را بافتید٬ به هر اندازه که می خواهید قد سبدتان بلند شود٬(بدون احتساب قد دستگیره) ردیف های ۳۰ دانه روی هم ببافید.

۵

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

برای درست کردن دستگیره ها٬ محل دستگیره ها را مشخص کنید٬ سپس  وقتی به محل دستگیره رسیدید٬ به جای قلاب بافی روی ردیف قبلی٬ یک زنجیر به طول ۶ دانه ببافید و ته آن را یه شش دانه بعد در همان ردیف وصل کنید و دوباره به بافتن ادامه دهید تا به  جای تعیین شده برای دسته بعدی برسید و همین کار را تکرار کنید.

۶

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

ردیف بعدی را روی دانه ها و زنجیر ببافید. همچنان تعداد دانه ها ۳۰ خواهد بود.

۷

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

بعد از بافتن ۳ ردیف٬ سبد شما آماده است٬ کافیست انتهای کاموا را کور کنید.

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

آموزش ساخت سبد قلاب بافی

وقتی وسایل کارتان دم دست و آماده باشد٬ به انجام روزانه آن کار تشویق می شویم. تازه٬ با این سبد زیبا دکور اتاقمان هم خاص و زیبا می شود.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید