پاکت گلدان

پاکت گلدان

وقتی گلدان هایمان قدیمی می شوند به جای خرید گلدان جدید، می توان لباس های پاکتی برایشان دوخت. در این خودآموز با من همراه شوید تا برای گلدان ها لباس تهیه کنیم.

پاکت گلدان

پاکت گلدان

وسایل لازم

  • پارچه
  • نخ
  • سوزن

مراحل ساخت

۱

برای گلدان ها لباس تهیه کنیم

برای گلدان ها لباس تهیه کنیم

پارچه مورد نظر را به صورت مستطیل برش دهید. پارچه را از وسط تا کرده و دو طرف آن را با نخ و سوزن دور دوزی کنید.

۲

برای گلدان ها لباس تهیه کنیم

برای گلدان ها لباس تهیه کنیم

بالای آن را می توانید مانند پاکت تا کنید.

برای گلدان ها لباس تهیه کنیم

برای گلدان ها لباس تهیه کنیم

گلدان های خود را درون لباس پاکتی ها بگذارید و از لباس های جدید آن ها لذت ببرید.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 

 


پاسخ دهید