ساخت عروسک های نمدی

ساخت عروسک های نمدی

پارچه های نمدی، از جمله پارچه های مقاومی هستند که رنگ ها را با جلوه زیباتری نشان می دهند. در این خود آموز عروسک های بامزه ای را با استفاده از این نوع پارچه آموزش می دهم. شما هم می توانید رنگ های مختلفی از این عروسک ها را درست کنید و برای تزیین اتاق فرزندتان استفاده نمایید.

ساخت عروسک های نمدی

ساخت عروسک های نمدی

وسایل لازم

  • پارچه های نمدی
  • نخ
  • سوزن
  • پشم شیشه

مراحل ساخت

۱

آموزش درست کردن عروسک نمدی

آموزش درست کردن عروسک نمدی

پارچه رنگی را به شکل مخروط باز، برش می دهیم، و پارچه سفید را به شکل دایره می بریم. سپس پارچه دایره را به عنوان صورت عروسک روی پارچه رنگی می دوزیم.

۲

آموزش درست کردن عروسک نمدی

آموزش درست کردن عروسک نمدی

روی پارچه سفید، با نخ و سوزن چشم های عروسک را می دوزیم وبا نخ های رنگی روی بدنه عروسک را گل دوزی می کنیم. دو ضلع صاف مخروط را با نخ هم رنگ پارچه دور دوزی می کنیم.

۳

آموزش درست کردن عروسک نمدی

آموزش درست کردن عروسک نمدی

مخروط ما که بدنه عروسک را تشکیل می دهد آماده شد و الان نوبت پر کردن درون آن با پشم شیشه ها می باشد.

۴

آموزش درست کردن عروسک نمدی

آموزش درست کردن عروسک نمدی

بعد از پر کردن درون عروسک، پارچه ای با همان رنگ را به شکل دایره برش داده و با نخ و سوزن به ته مخروط وصل می کنیم.

۵

آموزش درست کردن عروسک نمدی

آموزش درست کردن عروسک نمدی

پایین بدنه عروسک را می توانید با سلیقه خوتان با نخ و سوزن گل دوزی کنید.

آموزش درست کردن عروسک نمدی

آموزش درست کردن عروسک نمدی

رنگ های مختلفی از این عروسک ها را درست کنید و برای تزیین اتاق فرزندتان استفاده نمایید. رنگ های پارچه های نمدی، زیبایی آن ها را دو چندان می کنند.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید