درست کردن دستبند های توپی نمدی

درست کردن دستبند های توپی نمدی

در این پست می خواهم دستبندهای رنگی شاد که از جنس نمد هستند را آموزش بدهم.

درست کردن دستبند های توپی نمدی

درست کردن دستبند های توپی نمدی

وسایل لازم

  • توپک های نمدی
  • سوزن
  • نخ و یا بند نامرئی
  • دستگیره دستبند

مراحل ساخت

۱

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

دو طرف توپک های نمدی را با سوزن و یا میله های قلاب بافی، سوراخ کنید تا بتوانید نخ و یا بند را از درون آن ها رد کنید. نکته: توپک های نمدی را می توانید از خرازی ها تهیه کنید.

۲

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

به ترتیب تمامی توپک های نمدی را با سوزن سوراخ کرده و نخ را از رون آن ها رد کنید.

۳

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

می توانید برای رد کردن بند و یا نخ از درون توپک ها از سوزن کمک بگیرید. نخ را به سوزن متصل کنید و از درون سوراخ رد کنید.

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

آموزش ساخت دستبندهای رنگی شاد

می توانید برای زیبایی بیشتر، مهره های تزیینی در بین مهره قرار دهید. درآخر گیره های قفل دستبند را به نخ و یا سیم دستبند گره بزنید. نکته: قفل دستبند را می توانید از خرازی ها تهیه کنید.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید