درست کردن کیف نمدی

درست کردن کیف نمدی

این کیف دستی سبک و زیبا می تواند وسیله مناسبی باشد تا کودکان کتاب های خود را درون آن بگذارند.

درست کردن کیف نمدی

درست کردن کیف نمدی

وسایل لازم

  • پارچه های نمدی
  • چرخ خیاطی
  • نخ

مراحل ساخت

۱

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

پارچه را مانند اندازه های بالا برش دهید.

۲

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

پارچه بزرگتر را از وسط تا کرده و دور دوزی کنید تا بدنه کیف آماده شود. پارچه با طول ۱۷٫۵ سانتی متر را به عنوان پاکت، روی  بدنه کیف با چرخ خیاطی بدوزید.

۳

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

سپس پارچه های ۴۱ سانتی متری را به عنوان دستگیره کیف، به بدنه آن وصل کنید.

۴

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

پارچه های کوچک رنگی رامانند شکل بالا ببرید. و دورِ آن ها را بدوزید .می توان  با دکمه و یا نخ برایشان چشم درست کنید.

۵

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

با سلیقه خودتان می توانید طرح های مختلفی روی کیف ایجاد کنید.  در آخر پرنده ها را درون پاکتِ کیف قرار دهید.نکته: برای آنکه پرنده ها از کیف جدا نشوند، می توانید روی پاکت ها را دوباره با چرخ خیاطی بدوزید تا پرنده ها ثابت بمانند.

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

درست کردن کیف دستی سبک و زیبا

کیف ما آماده شد،امیدوارم این کاردستی کیف مناسبی برای کتاب های کودکان باشد.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید