ساخت ستاره تزیینی با چوب کبریت و مقوا

ساخت ستاره تزیینی با چوب کبریت و مقوا

گاهی به کاردستی هایی بر می خورم که از مواد اولیه کاملا به درد نخوردرست شدند و در ضمن واقعا زیبا هستند. نمونه آن٬ همین تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است.

ساخت ستاره تزیینی با چوب کبریت و مقوا

ساخت ستاره تزیینی با چوب کبریت و مقوا

وسایل لازم

  • چوب کبریت
  • چسب چوب
  • مقوا
  • خط کش
  • قیچی
  • مداد

مراحل ساخت

۱

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

طرح یک ستاره یا هر شکل هندسی که دوست دارید روی کاغذ بکشید.  در انتخاب اندازه و شکل طرح باید توجه کنید هر پره تقریبا به اندازه طول یک چوب کبریت باشد. یعنی به این نکته که قرار است آن را با چوب کبریت پر کنید٬ توجه داشته باشید.

۲

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

کاغذتان را روی مقوا قرار دهید و به کمک کاتر مقوا را مطابق طرح تان ببرید. سپس روی مقوا نیز خطوط تقسیم کننده را رسم کنید.

۳

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

حال نوبت آماده کردن چوب کبریت های سوخته است. سعی کنید همه را یکسان بسوزانید. برای این کار بعد از روشن کردن آن٬ یک ثانیه صبر کنید و بعد آن را خاموش کنید.

۴

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

اولین کبریت هایی که می چسبانید٬ کبریت های مرکزی هستند. مطابق شکل آن ها را با چسب چوب روی مقوا بچسبانید.

۵

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

به چسباندن کبریت ها طوری که به موازات پره های ستاره باشد ادامه دهید.

۶

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

اگر طرح تان پره های کوچک و باریک دارد٬ می توانید کبریت هایتان را برای پوشش آن قسمت ها کوتاه کنید.

۷

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

می توانید بنا به سلیقه خود در بعضی جاهای طرح٬ کبریت هایتان را بر عکس بچسبانید.

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

تابلوی تزیینی که با چوب کبریت های سوخته درست شده است

این کار تزیینی زیبا من را به یاد هنر سرخ پوستان می اندازد و فکر می کنم برای دکوراسیون به سبک روستیک و تزیین یک خانه چوبی یا ییلاقی خیلی جذاب خواهد بود.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید