روش ساخت جاشمعی اکلیلی

روش ساخت جاشمعی اکلیلی

درست کردن این جاشمعی آسان و سریع است و نتیجه جاشمعی براق و زیبا می باشد.

روش ساخت جاشمعی اکلیلی

روش ساخت جاشمعی اکلیلی

وسایل لازم

  • گلدان شیشه ای / جاشمعی شیشه ای
  • اسپری چسب
  • پودر اکلیل

مراحل ساخت

۱

ساخت جاشمعی براق و زیبا

ساخت جاشمعی براق و زیبا

شما می توانید از گلدان شیشه ای یا جاشمعی شیشه ای استفاده کنید.

۲

ساخت جاشمعی براق و زیبا

ساخت جاشمعی براق و زیبا

اسپری چسب را به سطح داخلی جاشمعی بزنید، پودر اکلیل را روی سطح داخلی جاشمعی بریزید طوریکه همه جا پوشیده از اکلیل شود.

۳

ساخت جاشمعی براق و زیبا

ساخت جاشمعی براق و زیبا

می توانید برخی نقاط جاشمعی را اکلیل بیشتری بریزید تا همه سطح کار یکسان نباشد.

ساخت جاشمعی براق و زیبا

ساخت جاشمعی براق و زیبا

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید