درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز

درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز

درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز، آسان است و نتیجه تخم مرغی رنگارنگ و زیباست.

درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز

درست کردن تخم مرغ رنگی با پوست پیاز

وسایل لازم

  • تخم مرغ
  • پیاز
  • قیچی
  • پارچه توری/جوراب نیمه نازک زنانه
  • رنگ اکرلیک
  • سرکه
  • آب

مراحل ساخت

۱

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

لایه خشک، نازک و بیرونیِ پیاز را از آن جدا کنید، با قیچی به تکه های ریز تقسیم کنید.

۲

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

سطح تخم مرغ را با آب مرطوب کنید و تخم مرغ را در پوسته های پیاز، بغلتانید.

۳

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

تخم مرغ را در جوراب زنانه نیمه نازک یا پارچه توری بگذارید و آنرا جوری گره بزنید، که جوراب به تخم مرغ بچسبد. سپس، تخم مرغ را در آب بجوشانید.

۴

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

برای رنگ کردن تخم مرغ، می توانید از رنگ های مایع استفاده کنید. یا اینکه خودتشان رنگ اکرولیک را در آب و سرکه حل کنید و از آن استفاده کنید. رنگ های مختلف را روی سطح پارچه توری بچکانید و با هم ترکیب کنید.بعد از خشک شدن رنگ ها، تخم مرغ را از جوراب/پارچه توری در بیاورید و پوست های پیاز را از آن جدا کنید. اثر پوست پیاز روی پوسته تخم مرغ مانده است و آنرا رنگی می کند.

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

آموزش درست کردن تخم مرغی رنگارنگ و زیبا

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید