حیوانات کاغذی درست کنید

حیوانات کاغذی درست کنید

شما می توانید این حیوانات را هم با کاغذ معمولی هم با مقوای رنگی درست کنید. فراموش نکنید از فرزندتان برای درست کردن کاردستی کمک بگیرید.

حیوانات کاغذی درست کنید

حیوانات کاغذی درست کنید

وسایل لازم

  • کاغذ یا مقوا رنگی
  • قیچی
  • مداد رنگی

مراحل ساخت

۱

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

الگوی جوجه را دانلود کنید و آن را روی کاغذ رنگی بکشید و با قیچی جدا کنید.

۲

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

با مداد رنگی ، قسمت های مختلف مرغ، مانند چشم، نوک، پا و … را رنگ کنید. از وسط کاغذ را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.

۳

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

الگوی خرگوش را دانلود کنید و آن را روی کاغذ بکشید و با قیچی جدا کنید.

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

حیواناتی با کاغذ معمولی و هم با مقوای رنگی درست کنید

از وسط کاغذ الگو را تا کنید و مطابق عکس، برش های لازم را روی آن بزنید.

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید