درست کردن هشت پا با کاموا

درست کردن هشت پا با کاموا

در این خودآموز به شما یاد می دهم با کاموای نازک، یک عروسک هشت پا جذاب برای فرزندتان درست کنید.

درست کردن هشت پا با کاموا

درست کردن هشت پا با کاموا

وسایل لازم
  • کاموا نازک قرمز
  • کاموا نازک سفید
  • سوزن
  • قیچی
  • مهره
مراحل ساخت
۱
یک عروسک هشت پا جذاب برای فرزندتان درست کنید

یک عروسک هشت پا جذاب برای فرزندتان درست کنید

مقداری کاموای نازک و سفید را دور کتاب، بپیچید. وسط حلقه کاموایی را مطابق عکس، گره بزنید. سپس کتاب را از میان کامواها بیرون بیاورید. قسمتی از کامواها را به عنوان سر هشت پا، انتخاب کنید و با نخ گره بزنید تا از بدن عروسک جدا شود. مطابق عکس، پایین کامواها را یک برش بزنید تا از هم جدا شوند.

۲
یک عروسک هشت پا جذاب برای فرزندتان درست کنید

یک عروسک هشت پا جذاب برای فرزندتان درست کنید

کامواهای ریش ریش شده را به هشت قسمت تقسیم کنید. مانند عکس با کاموا قرمز رنگ، هر کدام از دسته های باریک کاموا را ببندید و پایینش را گره بزنید. با مهره برای عروسکتان، چشم بگذارید.

یک عروسک هشت پا جذاب برای فرزندتان درست کنید

یک عروسک هشت پا جذاب برای فرزندتان درست کنید

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید