با کدو تنبل، فانوس های هالووین بسازید

با کدو تنبل، فانوس های هالووین بسازید

در این خودآموز به شما یاد می دهم با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید.

با کدو تنبل، فانوس های هالووین بسازید

با کدو تنبل، فانوس های هالووین بسازید

وسایل لازم
  • کدو حلوایی
  • اشکال قالب زنی شیرینی
  • چکش
  • چاقو بزرگ و تیز
مراحل ساخت
۱
با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

با چاقو سر کدو حلوایی را ببرید و داخل آنرا خالی کنید.

۲
با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

قالب شیرینی با طرح مورد نظرتان را روی کدو حلوایی بگذارید و فشار دهید تا درون کدو، فرو برود. این کار را دور تا دور کدو تنبل تکرار کنید.

۳
با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

از آنجایی که کدو حلوایی سفت است، برای خالی کردن قالب شیرینی، از چاقو تیز و چکش استفاده کنید. نوک چاقو را روی کدو تنبل بگذارید و با چکش به سرِ چاقو ضربه بزنید تا راحتتر درون کدو فرو برود. پس از اتمام کار داخل کدو، شمع بگذارید و آنها را روشن کنید، این فانوس در فضای تاریک، جلوه زیادی دارد.

با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

با کدو حلوایی، یک فانوس زیبا درست کنید

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید