روش درست کردن حیوانات کاغذی

روش درست کردن حیوانات کاغذی

درست کردن این حیوانات کاغذی، آسان است. همچنین، بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد و قدرت خلاقیتشان بالا می رود.

روش درست کردن حیوانات کاغذی

روش درست کردن حیوانات کاغذی

وسایل لازم
  • کاغذ رنگی
  • چسب مایع
  • قیچی
  • مداد
  • سیخ چوبی
مراحل ساخت
۱
بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

الگوی بالا را روی کاغذ رنگی بکشید و آن ها را با قیچی از کاغذ جدا کنید. مطابق عکس، حالت لازم را به کاغذ های کوچکتری که جدا کردید بدهید تا اعضای بدن حیوان درست شود، اگر لازم است از چسب اسفاده کنید.  سپس همه تکه ها را روی هم سوار کنید و بچسبانید تا یک جوجه کاغذی داشته باشید. در انتها، جوجه کاغذی را به سیخ چوبی بچسبانید. برای دانلود الگوی عروسکهای جوجه، خرگوش و کبوتر از krokotak.com ، کلیک کنید.

۲
بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

روش کار مانند مرحله اول می باشد.

۳
بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

روش کار مانند مرحله اول می باشد.

بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

بچه ها از درست کردن حیوانات مورد علاقه شان لذت خواهند برد

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید