تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

با پوسته تخم مرغ می توانید برخی وسایلتان را از سادگی در بیاورید و تزیینشان کنید. در این خودآموز به شما آموزش می دهم، با پوسته تخ مرغ ،به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید.

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

تزیین وسایل با پوسته تخم مرغ

وسایل لازم
  • پوسته تخم مرغ
  • چسب مایع یا چسب چوب
  • مقوا
  • گلدان
  • قاب عکس
  • آبرنگ یا ماژیک
مراحل ساخت
۱
به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

پوسته تخم مرغ را با دست به تکه های کوچک تقسیم کنید.  با آبرنگ یا ماژیک آن ها را به رنگ دلخواهتان در بیاورید. روی یک تکه چوب یا مقوا، پوسته های رنگی تخم مرغ را بچسبانید، تا طرح دلخواهتان ایجاد شود. می توانید یک تکه بزرگ از پوسته تخم مرغ روی کار بچسبانید و سپس با فشار انگشت در آن ترک ایجاد کنید.

۲
به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

با قلمو، چسب چوب رقیق را روی کل سطح کار بزنید. با این کار، پوسته های تخم مرغ محکم می شوند و براحتی ترک نمی خورند.

۳
به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

با چسب چوب، سطح گلدان را بپوشانید. سپس تکه های پوسته تخم مرغ را روی آن بچسبانید.

۴
به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

شما می توانید با روشی که در بالا گفته شده، قاب عکس را نیز تزیین کنید.

به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

به قاب عکس و گلدان هایتان چهره جدیدی ببخشید

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید