آموزش ساخت موشهای نمدی

آموزش ساخت موشهای نمدی

در این خودآموز به شما یاد می دهم با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید. درست کردن این موش نمدی، آسان و سریع می باشد.

آموزش ساخت موشهای نمدی

آموزش ساخت موشهای نمدی

وسایل لازم
  • نمد
  • نخ
  • سوزن
  • قیچی
  • مهره
  • چشم عروسک
  • چسب مایع
  • نخ رنگی ضخیم
مراحل ساخت
۱
با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

وسایل لازم را تهیه کنید.  برای چشم موش ،  می توانید چشم عروسک آماده از بازار تهیه کنید یا اینکه خودتان آنرا درست کنید. برای این کار، دورتاد********ق قرص خالی را با قیچی جدا کنید تا فقط گردی آن باقی بماند. یک دانه عدس درون آن بگذارید و پشت ورق قرص را  مقوا بچسبانید.

۲
با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

از پارچه ای نمدی، یک تکه کوچک مستطیلی جدا کنید و آنرا از وسط تا کنید. با قیچی آنرا طوری برش بزنید که وقتی تا پارچه را باز کردید، یک قلب نمدی داشته باشید.

۳
با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

دوباره پارچه را تا کنید و دورتادورش را با نخ سفید مطابق عکس بدوزید. فضای کوچکی باقی بگذارید تا با پنبه داخل عروسک را پر کنید.

۴
با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

چشم عروسک را سرجای مناسب با چسب مایع بچسبانید. از نخ رنگی ضخیم، پاپیونی درست کنید و به عنوان دم موش به آن بدوزید. برای بینی موش هم از مهره رنگی اسفاده کنید.

با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

با یک پارچه نمدی کوچک، عروسکی بامزه درست کنید

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید