آموزش ساخت آدم برفی با نمد

آموزش ساخت آدم برفی با نمد

وسایل لازم
آموزش ساخت آدم برفی با نمد

آموزش ساخت آدم برفی با نمد

مراحل ساخت
۱
آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

روی پارچه نمدی، دو دایره بکشید، یکی از دایره ها از دیگری کوچکتر است. سپس با قیچی دایره ها را جدا کنید.

۲
آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

دور تا دور هر کدام از دایره ها را با نخ سفید و سوزن، کوک بزنید و نخ را بکشید تا دایره جمع شود، فضای داخل دایره را از پنبه پر کنید. سپس نخ را محکمتر بکشید تا یک گلوله نمدی داشته باشید.

۳
آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

بعد از این که دو گلوله نمدی درست کردید، نوبت به آن می رسد که آنها روی هم بگذارید و با سوزن بهم بدوزید.

۴
آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

با ماژِیک مشکی برای آدم برفی تان، چشم بگذارید.

۵
آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

بعد از اتمام کار، می توانید برای آدم برفی کوچکتان،  شال گردن یا کلاه درست کنید.

آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

آموزش درست کردن آدم برفی نمدی

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید