شلوار هایتان را قلب نشان کنید

شلوار هایتان را قلب نشان کنید

در این خودآموز به شما یاد می دهم، به آسانی و سریع به شلوار های قدیمی تان، چهره جدیدی ببخشید.

شلوار هایتان را قلب نشان کنید

شلوار هایتان را قلب نشان کنید

وسایل لازم
  • رنگ پارچه
  • قلمو
  • کاتر
  • مداد
  • کاغذ
مراحل ساخت
۱
به شلوار های قدیمی تان، چهره جدیدی ببخشید

به شلوار های قدیمی تان، چهره جدیدی ببخشید

روی یک تکه کاغذ، قلب کوچکی را بکشید و با کاتر داخل آن را خالی کنید.

۲
به شلوار های قدیمی تان، چهره جدیدی ببخشید

به شلوار های قدیمی تان، چهره جدیدی ببخشید

شابلنی که درست کرده اید را روی شلوارتان بگذارید و با قلمو و رنگ پارچه داخل آن را پر کنید.

به شلوار های قدیمی تان، چهره جدیدی ببخشید

به شلوار های قدیمی تان، چهره جدیدی ببخشید

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید