آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

این سنجاق سینه می تواند هدیه به یاد ماندنی برای کودکتان باشد، و با توجه به اینکه خودتان این سنجاق سینه را درست می کنید ارزش هدیه چند برابر می شود. در ضمن کودکتان را با درست کردن کاردستی آشنا می کنید.

آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

آموزش ساختن سنجاق سینه خرسی با نمد

وسایل لازم
 • نمد صورتی
 • نمد طوسی
 • نمد سیاه
 • نمد سفید
 • نخ صورتی
 • نخ طوسی
 • نخ رنگی
 • مهره مشکی دو عدد
 • سنجاق قفلی
 • سوزن
 • قیچی
 • گچ
 • چسب حرارتی
مراحل ساخت
۱
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

وسایل لازم برای شروع کار را تهیه کنید.

۲
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

با گچ روی نمد طوسی، شکل یک خرس را بکشید. روی نمد صورتی، لباس و دو عدد قلب  و روی نمد سفید، پوزه خرس را بکشید. سپس با قیچی آن ها را جدا کنید.
۳
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

لباس خرس را روی نمد طوسی که بدن عروسک است بگذارید و دور تا دور آن را با نخ صورتی مانند عکس بدوزید.

۴
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

چشم های عروسک را با دو عدد مهره مشکی و نخ و سوزن روی نمد طوسی و سر جای مناسب بدوزید. روی نمد سفید که پوزه خرس است، با نمد مشکی برای عروسکتان بینی و با نخ مشکی دهان بگذارید.

۵
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

دور تا دور کار را با نخ طوسی بدوزید و فقط فضای کوچکی برای پر کردن عروسک از پنبه باقی بگذارید.

۶
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

با چسب حرارتی، یک تکه نخ رنگی را به دست خرس بچسبانید و داخل خرس را از پنبه پر کنید.

۷
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

قلب ها روی هم بگذارید و دور تا دور آن ها را با نخ صورتی بدوزید، فضای کوچکی را خالی بگذارید و داخل قلب را از پنبه پر کنید. در مرحله قبل، به دست عروسک یک تکه نخ رنگی چسباندیم که سر دیگرش آزاد است. سر آزاد نخ را با  نخ و سوزن،  به قسمت پایینی قلب بدوزید.

۸
ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

پشت خرس و پشت قلب را با چسب حرارتی، سنجاق قفلی بچسبانید.

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

ساخت سنجاق سینه خرسی نمدی

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید