آموزش ساخت خرس نمدی

آموزش ساخت خرس نمدی

در این خودآموز به شما یاد می دهم، با پارچه نمدی، یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید.

آموزش ساخت خرس نمدی

آموزش ساخت خرس نمدی

وسایل لازم
  • پارچه نمدی قهوه ای و طوسی
  • قیچی
  • چسب نمد
  • چرخ خیاطی
  • سوزن مخصوص چرخ خیاطی
  • نخ
  • پشم شیشه
مراحل ساخت
۱
یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

اولین مرحله، کشیدن الگوی عروسک می باشد. شما می توانید از الگویی که در عکس بالا مشاهده می کنید، استفاده کرده و آنرا روی پارچه نمدی که تهیه کرده اید، پیاده کنید.

۲
یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

بعد از اینکه الگوی عروسک را روی پارچه انداختید، با قیچی آنرا جدا کنید. بدن و دماغ خرس به رنگ قهوه ای و چشم ها و پوزه به رنگ طوسی می باشند.

۳
یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

با چسب نمد، قسمت جلو و پشت ِ بدن خرس را بهم بچسبانید. چشم ها، پوزه و دماغ را نیز سر جای مناسبش بچسبانید.

۴
یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

دور تا دور کار را با چرخ خیاطی بدوزید اگر چرخ خیاطی ندارید، لبه های کار را با کوک های ریز و تمیز بدوزید.

۵
یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

داخل عروسک را از پشم شیشه پر کنید.

۶
یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

بعد از اینکه داخل عروسک را کاملا پر کردید، قسمت پایینی آنرا نیز بدوزید.

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

یک خرس بامزه را در منزل برای فرزندتان تهیه کنید

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید