خرگوش های جورابی بسازید

خرگوش های جورابی بسازید

وقتی با وسایل کهنه فرزندانتان یک وسیله یا اسباب بازی به درد بخور یا بامزه می سازید٬ او هم یاد می گیرد از هر چیزی بهترین استفاده را بکند. این خرگوش های کوچک و بانمک با لنگه های جوراب تهیه می شوند.

خرگوش های جورابی بسازید

خرگوش های جورابی بسازید

وسایل لازم
  • جوراب
  • نخ مشکی و نخ رنگ جوراب
  • سوزن
  • قیچی
  • مداد رنگی صورتی
  • روبان باریک
مراحل ساخت
۱
خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

لنگه جوراب را بر عکس می کنیم و از نوک پنجه تا نرسیده به پاشنه جوراب را از وسط با قیچی می بریم. دو تکه باریک به وجود می آید که قرار است گوش های خرگوش باشند. دور آنها را با نخ همرنگ جوراب می دوزیم.

۲
خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

جوراب را بعد از اینکه گوش های خرگوش دوخته شد٬ بر عکس می کنیم تا به حالت اولیه در بیاید و روی جوراب نمایان شود. سپس داخل آن را پر از پنبه می کنیم.

۳
خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

ساق جوراب را تا جایی که لازم داریم نگه می داریم و بقیه را می بریم. هر چه ساق جوراب بلندتر باشد٬ خرگوش ما قد بلند تر می شود.سپس مطابق شکل های بالا٬ انتهای ساق جوراب را می دوزیم.

۴
خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

در آخر٬ نخ باقیمانده از دوختن را ٬ درون خود عروسک مان پنهان می کنیم.

۵
خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

پایین گوش های خرگوش عروسکی را  می دوزیم تا بهتر و بانمک تر بایستند.

۶
خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

چشم ها و دماغ عروسک کوچکمان را با نخ مشکی می دوزیم.

۷
خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

با مداد صورتی برای خرگوش عروسکی کوچکمان لپ صورتی می کشیم.

خرگوش های کوچک و بانمک

خرگوش های کوچک و بانمک

می توانید با روبان یا گوله پشمی دور گوش های خرگوش تان را تزیین کنید. این خرگوش های کوچولو برای تزیین اتاق کودک فوق العاده اند!

نشریه اینترنتی زندگی کودکان

برگرفته از بردوک

 


پاسخ دهید